Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Vandløb i vandplanerne i høring nu

Vandløb i vandplanerne i høring nu

Afgrænsningen af små vandløb er i høring nu og frem til 25. januar

Det er vigtigt at melde ind nu, hvis man mener, at små vandløb på ens arealer er fejlagtigt taget med – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede, eller har ringe økologisk potentiale.

Afgrænsningen og udpegning af vandløb i vandplanerne blev i 2017 drøftet i lokale vandråd. Det var desværre ikke alle vandråd, som fik lavet et gennemarbejdet materiale.

Dertil kommer, at Miljøstyrelsen efterfølgende har lavet en vurdering, som nu er sendt I høring. Der er udtaget 1000 km små vandløb. Det er mindre end forventet, og der kan dermed være god grund til at få tjekket, om der er medtaget vandløb på ens egne arealer med mindre end 10 km2 opland, og som har ringe økologisk potentiale, dvs. nedgravede og uden fald.

LF har lavet en guideline som kan findes her

Kontakt miljøafdelingen for en snak om høringssvar eller vandløb på din jord

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve