Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Tilskud til urørt skov

Tilskud til urørt skov

Den 4.juli åbnede en ny tilskudsordning til privates udlæg af urørt skov. Ansøgningsfristen er den 3.september. Tilskud gives til at ophøre skovdrift på særlige skovarealer.
Hvorfor urørt skov?
I Regeringens Naturpakke er der afsat 10 mio. kr. til urørt skov med det formål at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer. Udlæg af urørt skov er en omkostningseffektiv måde at beskytte en række arter knyttet til skov.
Urørt skov bidrager til biodiversiteten, fordi skovens varierede miljø med træer i forskellige aldre og stadier af nedbrydning er fuld af levesteder for truede dyr og planter.

skov

Hvem kan søge tilskud?

Private skovejere kan søge. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, forening eller lign.
Hvad gives der tilskud til?
Tilskud ydes til varigt ophør af skovdrift på skovarealer. Hvis arealet ikke i forvejen er fredskovspligtigt, vil det blive det.
Der kan fortsat drives jagt i skoven.
Hvor kan der søges om tilskud?
Det ansøgte areal skal være minimum 1 hektar og væsentligt bestå af gamle træer af hjemmehørende arter. Skoven skal enten være en Natura 2000 skovnaturtype eller have en Høj Natur Værdi på 8 eller derover.
Hvor meget gives der i tilskud?
Et eksempel fra vejledningen:
En skovejer ønsker at udlægge en ellesump til urørt skov. Bevoksningen er 1,5 ha og træerne i kronedækket er ca. 40 år gamle. Ved en taksation beregnes værdien af den stående bevoksning minus skovningsomkostninger til at være 23.000 kr./ha (realiseringsværdi). Tillægsfaktoren for tabte fremtidige indtægter ved at lade skoven tinglyse som urørt skov er 225%. Der udbetales et samlet tilskud på 23.000 kr./ha x 1,5 ha x 2,25 = 77.625 kr.

Link til ordning:

http://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/uroert-skov/

Få hjælp til dit naturprojekt
Hvis du ønsker at finde ud af om din skov er omfattet af ordningen, eller ønsker at høre mere, kan du ringe til natur- og miljøkonsulent Michala Thomassen på 6340 7134 og få en indledende snak om mulighederne.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve