Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Tilskud til miljøteknologi i planteavl

Tilskud til miljøteknologi i planteavl

Der er i 2018 afsat en samlet pulje på 112. mio. kr. til miljøteknologier inden for planteavl, æg & fjerkræ og gartneri (30 mio. til planteavl, 32 mio. til gartneri og 50 mio. til æg og fjerkræ). Formålet med tilskudsordningen er at reducere miljø- og klimapåvirkningen inden for nævnte sektorer.

Ansøgningsperioden løber fra d. 3. august 2018 – 2. oktober 2018

Tilskuddet dækker udgifter til investering, installation af teknologier samt eventuelle omkostninger til levering af teknologien. Ordningen er øremærket til bestemte indsatsområder, hvor der i denne omgang gives tilskud til specifikke teknologier inden for:

Planteavl (konventionel) – Reduktion af pesticidforbrug

Pulje på 15 mio. kr. Projektstørrelse min. 100.000kr

Tilskudsberettigede teknologier:

  • Sektionsafblænding af sprøjte
  • Sensorbaseret ukrudtssprøjte
  • Radrensere med rækkestyringssystem og sektionsstyring i rækkeafgrøder
  • Kornradrensere med rækkestyringssystem og sektionsstyring
  • Ukrudtsstrigler (ukrudstharve)
  • Kartoffelradrensere

Planteavl (økologisk) – Reduktion af næringsstofforbrug

Pulje på 15 mio kr. Projektstørrelse min. 300.000kr

Tilskudsberettigede teknologier

  • Nedfældning af gylle i voksende korn

For at kunne søge tilskud stilles der krav til projektets størrelse og tilskuddet vil maksimalt dække 40% af projektets udgifter, såfremt projektet godkendes.

Inden der søges, bør du vurdere om ordningen er relevant for dig og dine fremtidige investeringer. Hvis det besluttes at søge tilskud til en ny teknologi, skal der indhentes to sammenlignelige tilbud fra forskellige leverandører for udgifter over 50.000 kr.
Landbrugsstyrelsen afgør, hvem der skal have tilskud gennem en beregningsmodel, der estimerer projektets og teknologiens samlede miljøeffekt.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Søren Boe Rasmussen på tlf. 6340 7138, eller hvis du skal have hjælp med udarbejdelse af en ansøgning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve