Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Tilsagn om tilskud fra miljøteknologipuljen kan overdrages til anden landmand

Tilsagn om tilskud fra miljøteknologipuljen kan overdrages til anden landmand

Centrovice og KF Miljø vil skabe overblik over de aktuelle tilsagn gennem nyoprettet database

Er du den lykkelige ejer af et tilsagn om tilskud, som du har opnået ved at fremsende en ansøgning under miljøteknologiordningen i efteråret 2014 eller under moderniseringsordningen for kvæg i foråret 2015, men allerede nu ved at du ikke kan udnytte det, er det muligt at overdrage dette til en anden landmand. Dette oplyser Søren Warberg, Centrovice og Karen Feddersen, KF Miljø ApS.

En projektoverdragelse er dog betinget af, at vedkommende, som overtager tilsagnet, opretholder projektet i 5 år og i øvrigt lever op til de krav, der er stillet i tilsagnet meddelt fra NaturErhvervstyrelsen, oplyser Karen Feddersen, KF Miljø ApS. Endvidere er det en betingelse, at landmanden, som projektet overdrages til, opfylder de konditioner, som tilsagnshaver har forudsat i den godkendte ansøgning.

For at hjælpe de berørte landmænd, vil KF Miljø ApS og Centrovice som noget nyt i fællesskab oprette en landsdækkende database, hvor det er muligt at tilmelde sig, enten som projekt-/ tilsagnsindehaver eller som projektmodtager dvs. landmænd med projekter, som de ikke har søgt tilskud til.

Med udgangspunkt i den nye database, vil Karen Feddersen og Søren Warberg fra Centrovice kunne tilbyde interesserede landmænd en helt ny ydelse, nemlig at man kan ”parre” projektindehavere med projektmodtagere over hele landet, oplyser Søren Warberg fra Centrovice,

-’Den nye database vil altså både kunne hjælpe de landmænd, der har brugt penge på at søge et tilskud, som de af den ene eller anden grund ikke får brug for alligevel. Og samtidig de landmænd, som ikke har fået søgt tilskud til et projekt med at få det alligevel, så det bliver en vind-vind situation’ fortæller Søren Warberg, som i øvrigt opfordrer interesserede landmænd til at ringe til enten ham eller Karen Feddersen for at komme med i databasen.

Karen Feddersen har i øvrigt et andet vigtigt budskab til de landmænd, der ligger inde med et tilsagn om tilskud. ’Mange landmænd ved ikke, at de faktisk har mulighed for at forlænge deres projektperiode. Det er dog meget vigtigt i den forbindelse, at tidsfristerne overholdes, idet en anmodning om projektforlængelse skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 3 mdr. før projektperiodens udløb’ afslutter Karen Feddersen.

Se eksempel i Landbrugsavisen med landmand, der har overtaget et tilskud her

Se artikel bragt i Landbrugsavisen her 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve