Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Randzoner skal 'kun' være 9 meter

Randzoner skal ‘kun’ være 9 meter

Den nye randzonelov er trådt i kraft den 1. august. Folketinget har vedtaget, at det lovpligtige randzoneareal højst skal udgøre 25.000 ha, og for at ramme dette areal har NaturErhvervstyrelsen beregnet, at bredden kan reduceres til 9 meter fra 1. august 2014.

Samtidig er der offentliggjort et kort, som viser hvilke søer og vandløb, der er omfattet af reglerne.

Randzonerne er slettet langs enkelte vandløb – især langs gravede afvandingskanaler. Til gengæld kan der være ”nye” lovpligtige randzoner, idet det ikke længere er vandføringen, der bestemmer, om der skal være randzoner langs vandløb og søer.

Fremover skal der være randzoner langs vandløb og søer, som enten er:

  1. klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller
  2. beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller
  3. omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb, eller
  4. som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).

Se, hvordan de nye randzoner påvirker dine arealer

Du finder kortet over de nye randzoner her

For at få vist randzonerne skal du ”zoome ind i kortet” (Tryk på én af de 4 øverste punkter i bjælken i øverste venstre side).

Sådan søger du kompensation for randzoner

I 2014 kan du stadig få kompensation for randzonerne, men det kræver ligesom i 2013, at du i løbet af efteråret 2014 indsender en supplerende ansøgning. Ansøgningsskemaet er endnu ikke klar.

Fra 2015 gives der ikke længere kompensation for randzonerne. Til gengæld kan randzoner omregnes til at dække en del af Miljøfokusarealet, samt være basis for at man kan søge tilskud efter miljøteknologipuljen.

Tag fat i din planteavlskonsulent, hvis du er i tvivl

Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du har spørgsmål om randzoner.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve