Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Ordning om tilskud til reduktion af pesticider og kvælstof udsat pga. valg

Ordning om tilskud til reduktion af pesticider og kvælstof udsat pga. valg

Udskrivelsen af folketingsvalget betyder, at ordningen om tilskud til reduktion af pesticider og kvælstof på bedrifter med randzoner ikke kan åbne den 1. juli som planlagt. Det skyldes, at der ikke bliver sendt nye bekendtgørelser i høring eller udstedt nye bekendtgørelser, førend der er dannet regering og udpeget en fødevareminister.

Når ordningen åbner, forventes det, at du under pesticidreducerende teknologier kan søge tilskud til:

Teknologi navn Effekt Fast pris
Radrenser 60 pct. 150.000 kr.
Sensorbaseret ukrudtssprøjte 40 pct. 180.000 kr.
Autostyring og sektionsafblænding af sprøjtebom 7,5 pct. 160.000 kr.

Når ordningen åbner, forventes det, at du under ammoniakreducerende teknologier kan søge tilskud til:

Teknologi navn Effekt Fast pris
Tankforsuring 50 pct. 510.000 kr.
Markforsuring 40 pct. 520.000 kr.
Gyllenedfældning i græsmarker 40 pct. 600.000 kr.

 

Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte energiråder Søren Warberg.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve