Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Nyt fra oplandskonsulenterne

Nyt fra oplandskonsulenterne

Tiden siden sommerferien er for os i høj grad gået med efteruddannelse – altså faglig opgradering til den spændende opgave, vi står overfor. Nu er vi klar og glæder os til at komme rundt og vurdere mulige placeringer af minivådområder hos jer.

Hvad er et minivådområde?

Et minivådområde er et teknisk anlæg, der med fire åbne bassiner udgør et naturligt renseanlæg, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Størrelsen på et minivådområde tilpasses størrelsen af drænoplandet. Minivådområdet skal udgøre ca. 1 % af drænoplandet.

Hvorfor etablere et minivådområde?

Minivådområder er godkendt som et kollektivt virkemiddel til reduktion af kvælstofudvaskningen. Det betyder, at effekten deles kollektivt i vandoplandet. Reduktionen af kvælstofudvaskningen vil komme alle i vandoplandet til gode og godtgøres ikke den enkelte bedrift.

Fordele ved minivådområde for dig

Udover at fjerne kvælstof og fosfor kan du med et minivådområde:

 • Opretholde en god afvanding af markerne
 • Slippe for et vådt hul ved at bruge det til minivådområde
 • Få forbedret jagtværdi
 • Få en øget rekreativ værdi i området, da anlægget kan indpasses som naturlige vandhuller i landskabet
 • Få fuld finansiering af etableringsomkostningerne
 • Fastholde grundbetalingen på arealet
 • Få kompensation for arealet og vedligeholdelse

Hvor kan der være minivådområder?

 • Arealet skal være drænet
 • Arealet skal ligge i et tilskudsberettiget område – kan ses her
 • Drænoplandet skal være mindst 20 ha

Planlægning og vurdering nu

Det er nu, minivådområderne skal planlægges. Så har du et sted, du synes, er oplagt til et minivådområde, så kontakt en af os, og vi vil komme ud og se på arealet. Ansøgningsrunden begynder til februar, men alle de opklarende opgaver skal helst være afsluttet inden da.

Hav drænkort parat

Når vi kommer ud til dig, vil det være fint, at du har drænkortene parat, så vi kan kigge på dem og inde brøndene i virkeligheden ude på markerne.

Gratis for dig

Så ring til os. Det koster ikke noget, da Staten finansierer vores arbejde.

 

Af Anne Sloth på vegne af de fynske oplandskonsulenter

logo_oplandskonsulenterne_graa_team_fyn

 

 

 

 

 

 • Oplandskonsulenterne

  Oplandskonsulenterne skal medvirke til etableringen af minivådområder, vådområder eller skov og finansieres af staten.

   

  De 3 udpegede oplandskonsulenter på Fyn er uafhængige af de lokale landboforeninger i deres arbejde og dækker dermed alle fynske landbrug.

   

  Kontakt

  Anne Sloth
  Mobil: 2321 3191

   

  Birthe Thordahl Christensen
  Mobil: 2113 8204

   

  Kristian Petersen
  Mobil: 2916 6128

   

   

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve