Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Nye datoer for udsatte tilskudsordninger

Nye datoer for udsatte tilskudsordninger

Så er der nyt omkring de fire tilskudsordninger som måtte sættes på pause, da folketingsvalget blev udskrevet i maj. Nu melder NaturErhvervstyrelsen, at der sat dato på.

Alle ordningerne har ansøgningsfrist d. 2. november 2015.

Miljøteknologi til randzone-landbrug
Ordningens formål er at reducere brugen af pesticider samt udledningen af kvælstof, og den kan søges af alle, der har bedrifter med randzoner.

Landmænd kan få tilskud til blandt andet radrensere, sensorbaserede ukrudtssprøjter, autostyring og sektionsafblænding af sprøjtebom. Det skal reducere pesticidforbruget.

For at mindske kvælstofudledningen kan randzonelandmænd få støtte til tankforsuring, markforsuring og gyllenedfældning i græsmarker.

Øvrige ordninger med frist d. 2. november 2015

  • Økologifremme
    • Vidensfremme inden for primære jordbrugssektor, fødevaresektoren, offentlige køkkener.
  • Bilag IV-arter
    • Fuglebeskyttelse
  • Dyrevelfærdspuljen
    • Transport af syge og tilskadekomne, herreløse eller vilde dyr

Drift af internater for tilskadekomne, herreløse eller vilde dyr.

Oplysningskampagner om dyrevelfærd, herunder tilskud til undervisningsmateriale, skoleundervisning, videokampagner, bøger, postkort o.lign.

Andre typer af projekter kan også modtage tilskud, hvis det efter NaturErhvervstyrelsens vurdering forbedrer dyrevelfærden i Danmark.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve