Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Naturtiltag i marken

Naturtiltag i marken


Vildttiltag _hjemmeside_redigeret

Vil du gerne vide mere om, hvordan du skaber bedre vilkår for markvildtet eller får mere natur på din bedrift?

Som led i et projekt kan vi tilbyde enkelte gratis rådgivningsbesøg på ejendomsniveau. På besøgene ser vi på arealerne og snakker om mulighederne for forskellige natur- og vildtvenlige tiltag.  

Rådgivningen kan tilbydes som led i projektet “Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er igangsat af Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet med støtte fra 15. Juni Fonden.

Flere levesteder

Projektet går ud på at skabe flere levesteder for dyr og planter i agerlandet, ved at udvikle områder hvor disse kan trives. Nogle arter trives i stabile miljøer, andre i mere forstyrrede miljøer. De stabile miljøer finder vi f.eks. i gamle stendiger, læhegn, moser og enge, der ikke omlægges.

Agerlandet er et forstyrret miljø, som rådyr og gæs trives godt i, i modsætning til eksempelvis haren, agerhønen, sommerfugle og vilde bier, som er gået meget tilbage i antal.

Den variation, der mangler i den almindelige markdrift, kan forbedres med vildtstriber. Det kan være barjordsstriber, urtestriber, græsstriber, insektvolde eller bare pletter i marken til lærken.

I projektet er der på flere bedrifter etableret demonstrationsfelter, hvor effekten også undersøges. Da felterne kun har ligget få år, er de målte effekter endnu ikke så klare. Men der er gjort et bemærkelsesværdigt fund af en billeart, der ellers regnedes for uddød i Danmark.

Sådan anlægger du markvildtstriber, så de lever op til EU-reglerne

  • Natur og vildtstriber kan etableres, uden at de skal anmeldes eller indtegnes og kan udlægges i brak
  • Striberne må max. udgøre 10 % af markens areal, være max. 10 m brede og der skal være minimum 10 m mellem hver stribe
  • Barjordsstriber må max være 3 m brede og skal ligge i markens yderkant
  • Vær altid opmærksom på at overholde EU-regler.

Vi du vide mere?

På Landbrugsinfo.dk kan der læses mere om projektet. Besøg hjemmesiden her.

Gratis besøg

Er du interesseret i at høre mere om, hvad du kan gøre på din ejendom, så henvend dig til miljøkonsulent Michala Thomassen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve