Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Natur- og vildtvenlige tiltag i agerlandet

Natur- og vildtvenlige tiltag i agerlandet

Vil du have mere viden om hvordan du med natur- og vildtvenlige tiltag kan skabe mere natur på markfladen?

Som led i et projekt kan vi tilbyde en række gratis rådgivningsbesøg på ejendomsniveau. På besøgene ser vi på arealerne og snakker om muligheder.

Rådgivningen kan tilbydes som led i projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt” som er igangsat af Videnscentret for Landbrug og Aarhus Universitet med støtte fra 15. juni Fonden

Vi vil desuden gerne bidrage til igangsættelse af en erfa-gruppe med fokus på natur- og vildtpleje. Har du ideer eller ønsker til en sådan erfagruppe, så henvend dig.

Læs mere
På landbrugsinfo.dk kan du læse mere om projektet Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt. læs mere

Danmarks Jægerforbund har tillige et projekt omkring markvildtslav, der skal forbedre forholdene særligt for haren og agerhønen. Læs mere om det projekt her

Kontakt:
Vil du vide mere om projektet eller have et gratis besøg af en konsulent, så kontakt:

Mette L. Baadegaard, miljøkonsulent, tlf. 6340 7132, mail mlb@centrovice.dk

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve