Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Minivådområder

Minivådområder

Spørgeskema om interessen for minivådområder som alternativ til efterafgrøder m.v.

Videncentret for Landbrug gennemfører sammen med Københavns Universitet og Aarhus Universitet en undersøgelse om konstruerede minivådområder med henblik på, at undersøge landmændenes interesse i at indføre teknologien i Danmark som et alternativ til andre virkemidler, der fjerner næringsstoffer.

De andre virkemidler kan være strammere kvælstofnormer, færre antal dyrenheder pr. hektar, efterafgrøder, vinterafgrøder samt buffer- og randzoner. Den opnåede viden vil være vigtigt i forhold til en fremtidig mere målrettet regulering.

Alle svar vil blive behandlet anonymt, og resultaterne vil efterfølgende blive publiceret af Københavns Universitet og Videncentret for Landbrug gennem videnskabelige tidsskrifter og landbrugets fagtidsskrifter.

Spørgeundersøgelsen

For at få adgang til spørgeundersøgelsen skal du klikke på vedlagte link. Spørgeskemaet tager ca. 15 minutter at udfylde.

LINK: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VW6H8EGTCP3N

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen er du meget velkommen til at kontakte enten:

Landskonsulent Flemming Gertz: FLG@vfl.dk eller 87405418,

Ph.D studerende Florence Gachango: fgg@foi.ku.dk

eller Lektor Søren Marcus Pedersen: marcus@foi.ku.dk eller 35 33 68 82.

Vi håber på og ser frem til jeres deltagelse i undersøgelsen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve