Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  L&F og Centrovice vinder principsag for landmand

L&F og Centrovice vinder principsag for landmand

Landbrug & Fødevarer har efter mere end 2 års kamp fået medhold i en principiel sag, hvor Middelfart Kommune gav landmand Anders Nielsen et påbud om at vedligeholde et privat vandløb, der løber i et rør under kommunens vej. Sagens afgørelse er en sejr for landmændene og forventes nu at danne præcedens for andre lignende sager.

Indtil omkring 2003 var det normal praksis, at kommunerne betalte for vedligeholdelse af private, rørlagte vandløb under offentlige veje, men efter at det der dengang hed By- og Landskabsstyrelsen kom med en udtalelse i forbindelse med en tidligere sag i Natur- og Miljøklagenævnet, som placerede vedligeholdelsesansvaret hos lodsejer, begyndte kommunerne i stigende omfang at lægge vedligeholdelsesbyrden over på lodsejerne.

Hos Centrovice så man, hvordan flere landmænd fik påbud om vedligehold under henvisning til afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet og By- og Landskabsstyrelsens udtalelse.

– Der har længe været utilfredshed med denne tolkning af vandløbsloven, og da man samtidig aldrig er kommet rigtig til bunds i sagen, er flere og flere landmænd blevet pålagt en uretmæssig vedligeholdelsesopgave, forklarer miljøkonsulent hos Centrovice Anne Sloth, som blev tilknyttet Anders Nielsens sag for mere end to år siden.

Opbakning fra bestyrelse og L&F
Derfor var det også glædeligt for Anne Sloth, da man fra bestyrelsen i Centrovices side samt i Landbrug og Fødevarer valgte at klage og køre sagen som en principsag.

– Det er dejligt, at vi har et bagland, der kan bakke op, når vi ser uretmæssige forhold for vores medlemmer og kunder, som ikke kan klares ved almindelig behandling af sager. Der var opbakning fra bestyrelsens side til, at vi skulle lægge de nødvendige ressourcer i sagen i et forsøg på endelig at få skabt den fornødne afklaring for landmændene, og opbakningen gik videre i Landbrug og Fødevarer, som har kæmpet Anders Nielsens sag i Miljø- og Fødevareklagenævnet de sidste år, fortæller miljøkonsulenten, som er glad for, at der nu er sat punktum i sagen med et positivt udfald for landmændene.

Også næstformand i Centrovice, Torben Povlsen, er tilfreds med udfaldet.

– Det er en vigtig afgørelse, som kan få stor betydning for mange landmænd, og så viser det samtidig, at vi ved at danne fælles front – fra landmand til landboforening og Landbrug og Fødevarer – står stærkt og kan vinde de vigtige kampe, udtaler næstformanden.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve