Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Indsatsplanerne for grundvand kræver en del af landmanden

Indsatsplanerne for grundvand kræver en del af landmanden

Artikel bragt i Landbrug Fyn 17. juni 2014

De fleste mennesker kan blive enige om, at vi skal sikre vores grundvand. Det gælder også politikerne, som har besluttet, at der skal gøres en målrettet indsats for at sikre opretholdelse af grundvandskvaliteten.

Det er baggrunden for, at landets kommuner udarbejder de indsatsplaner for grundvands-beskyttelse, som er et led i den langsigtede planlægning, der skal sikre rent grundvand til drikkevandsforsyningen. Indsatsplanerne rummer blandt andet retningslinjer for de aktiviteter, der må finde sted oven på grundvandsressourcerne. Her er ikke mindst landbrugsdriften i fokus.

Se selv indsatsplanerne på kommunens hjemmeside

Når den enkelte kommune har udarbejdet en indsatsplan, skal den i høring. Det kommunikeres primært på kommunens hjemmeside, hvor der er mulighed for at vise kortudsnit, tekst og linke til relateret information. Det er helt i overensstemmelse med loven og tidens digitale trend, men det overlader til den enkelte lodsejer at være opsøgende og selv overvåge kommunens hjemmeside for information, der berører netop hans ejendom.

Nogle kommuner går et skridt videre og sender breve direkte til de berørte lodsejere. ”Det er velkomment hos lodsejeren, da det sikrer, at man i det mindste ved, at man er berørt af indsatsplanen”, udtaler bestyrelsesmedlem Claus Hestholm fra Centrovice.

Claus Hestholm driver et svinebrug i Assens kommune, som er en af de kommuner, der ikke kontakter lodsejerne direkte, men offentliggør indsatsplanen på kommunens hjemmeside. ”Jeg blev derfor først klar over, at indsatsplanen berørte min jord, fordi Centrovice skrev til berørte lodsejere,” fortæller Claus Hestholm.

Hvad er konsekvensen for min bedrift?

”Da jeg gik på kommunens hjemmeside for at læse, hvad indsatsplanen betød for mig, kunne jeg ikke vurdere det ud fra teksten i indsatsplanen. Det lød ikke så ’farligt’, men hvad betød det for min drift? Det var først, da miljørådgiveren hos Centrovice lavede konsekvensberegningerne af indsatsplanen for netop min bedrift, at jeg fandt ud af, at det vil medføre et økonomisk tab på 25.000 kr. årligt. Derfor vil jeg anbefale alle berørte landmænd at holde sig orienteret på deres kommunes hjemmeside, og så få deres miljørådgiver til at lave konsekvensberegningen og eventuelt høringssvar for netop dem. Indsatsplanerne kan nemlig få større indflydelse end man forestiller sig,” afslutter Claus Hestholm.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve