Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Husk kontrol af gyllebeholderen

Husk kontrol af gyllebeholderen

Beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft med kapacitet på 100 m3 eller derover skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Vær dog opmærksom på, at der som noget nyt er indført 5 års-kontrol på beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m3.

Kontrollen skal modvirke risikoen for sivende eller akut forurening og sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i beholdere, som lever op til kravene om styrke og tæthed som de fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Beholderkontrollen må kun udføres af personer, der er uddannet og har autorisation hertil. På siden www.beholderkontrol.dk finder du en liste over firmaer, som er autoriseret til at udføre beholderkontrol.

Logbog over flydelag

Der skal føres logbog over flydelag på gyllebeholdere. Regler samt skemaer til logbogen finder du på Miljøministeriets hjemmeside.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve