Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Høring af plan for grundvandsbeskyttelse for området "Odense Vest" beliggende i Assens kommune

Høring af plan for grundvandsbeskyttelse for området “Odense Vest” beliggende i Assens kommune

Er du landmand i Assens Kommune, kan du på kortet nedenfor se, om dit landbrug evt. vil blive berørt at “Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Odense Vest”, som rækker ind i Assens kommune.  Hvis det er tilfældet, kan det være relevant, at du kommenterer på forslaget ud fra de konsekvenser, det kan få for dig.

Høringsperiode

Planen for grundvandsbeskyttelse laves af kommunerne ud fra en kortlægning af grundvandets sårbarhed som staten har foretaget. Assens kommune har nu lavet et forslag til grundvandsbeskyttelse for området “Odense Vest” (se kortbilag), som er i offentlig høring frem til d. 29. april 2014. Når høringsperioden er afsluttet vil planen politisk blive behandlet med forventet vedtagelse i juni 2014.

Det er vigtigt, at du laver dit eget begrundede høringssvar, da du uden kompensation kan blive pålagt væsentlige dyrkningsrestriktioner.

Konsekvenser

Hvis du har et husdyrbrug og vil ændre din produktion (miljøgodkendelsespligtig ændring) betyder planen som den er præsenteret, at du vil opleve ekstra krav om at nedbringe nitratudvaskningen fra dine arealer indenfor indsatsområdet. Det gælder også hvis du skal modtage husdyrgødning fra et husdyrbrug med miljøgodkendelse.

Nedenstående indledende overslagsberegninger beskriver omfanget ved udvalgte jordbundstyper som funktion af henholdsvis udbringning af 1,4 DE/ha svinegylle (tabel 1) og 1,7 DE/ha kvæggylle (tabel 2). Omfanget er her alene belyst ved påkrævet krav til reduktion af N-kvoten, men andre tiltag som f.eks. krav om dyrkning af vårsæd med efterafgrøder kan også inddrages.

 

JB. nr

N-udvaskning uden tiltag

mg nitrat/l

Krav jf. indsatsplan, mg nitrat/l

Reduktion i N-kvote, %

4

68

62

12

5, drænet

56

50

10

6, drænet

56

51

9

7, drænet

54

49

6

Tabel 1. Beregnede krav ved 1,4 DE/ha (svinegylle) og forskellige jordtyper.

 

JB. nr

 

N-udvaskning uden tiltag

mg nitrat/l

Krav jf. indsatsplan

mg nitrat/l

Reduktion i N-kvote, %

4

63

62

2

5, drænet

59

50

13

6, drænet

58

51

9

7, drænet

57

49

10

Tabel 2. Beregnede krav ved 1,7 DE/ha (kvæggylle) og forskellige jordtyper.

Det fremgår, at der er tale om et væsentligt omfang af dyrkningsmæssige restriktioner.

Vil du have hjælp til et høringssvar

Kontakt os snarest, hvis vi skal være behjælpelige med et høringssvar for din bedrift og dine arealer indenfor indsatsområdet.

Pris: 2.500 kr – 4.000 kr, afhængig af omfang.

Kortbilag over indsatsområdet “Odense Vest”.  (Klik på kortet og se det i større udgave)

kort indsatsområde assens kommune

Det skraverede er indsatsområdet.

For nærmere undersøgelse af hvor vidt dine arealer er indenfor indsatsområdet, kan du finde vejledning på hjemmesiden Centrovice.dk, under “Aktuelt” fra d. 18. marts 2014.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve