Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Har du et naturareal, som godt kan trænge til en hjælpende hånd?

Har du et naturareal, som godt kan trænge til en hjælpende hånd?

Den Danske Naturfond udbyder 15 mio. kr. til naturprojekter I 2018 til lokal forankrede projekter, der kan gavne natur og biodiversitet.

I 2016 kunne man for første gang søge om støtte til naturprojekter hos Den Danske Naturfond. Erfaringerne fra sidste projektrunde var så gode, at der nu udbydes en ny pulje på 15 mio. kr.
I otte af de 18 projekter, der modtog støtte i 2016, var lokale landboforeninger involveret. Projekterne modtog mellem 90.000 kr. og 1,5 mio. kr i støtte.

Vægt på samarbejde og målbare effekter

Den Danske Naturfond lægger vægt på, at nye projekter skal have en konkret og målbar effekt for naturen. Det kan være projekter, som giver en bedre naturpleje i et område eller projekter, som skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

Projekter som gør en indsat for de trængte naturtyper sjældne plante- og dyrearter har første prioritet, men der støttes også almindelig natur. Der lægges vægt på, at projekterne skaber varige forbedringer, er lokalt forankrede og helst foregår i et bredt, lokalt samarbejde mellem ildsjæle, lodsejere, organisationer og myndigheder. Der lægges også vægt på, at projekterne fremmer lokalt samarbejde, da det ofte er dem, der giver de bedste og vedvarende indsatser.

Fakta om ansøgningen

Der er ansøgningsfrist til naturpuljen den 5. februar 2018.
Blandt de indsendte ansøgninger udvælges de bedste projekter til en anden runde. I anden runde skal der udarbejdes en mere uddybende og detaljeret ansøgning inden midten af april måned. Der bliver givet endelig tilsagn inden sommerferien, så projekterne kan gå i gang fra sommeren 2018.

Du kan læse indkaldelse til puljen og kriterier for projektansøgning her.

Vil du vide mere?

Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte miljø- og naturafdelingen for at høre mere om dine muligheder.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve