Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Grundvandsbeskyttelse i Odense Vest

Grundvandsbeskyttelse i Odense Vest

Odense og Assens Kommuner har sendt planer for grundvandsbeskyttelse for området Odense Vest i offentlig høring. Planerne kan ses på Assens eller Odense kommunes hjemmesider eller ved at følge et af de to links nedenfor.

Dit høringssvar er vigtigt

Som de ser ud nu, vil indsatsplanerne betyde skrappere krav til kvælstofudvaskningen fra marker i indsatsområdet i forbindelse med udvidelse eller ændringer i produktionen (miljøgodkendelser). I Odense Kommune er der sendt et direkte høringsbrev til ca. 150 grundejere, som ejer landbrugsjord, gartneri eller virksomhed i de mest sårbare områder i Odense V.

Fristen for at indsende høringssvar er:

Odense: onsdag den 23. april 2014

Assens: tirsdag den 29. april 2014

Bliver din bedrift påvirket af indsatsplanerne?

Bliver din bedrift påvirket af indsatsplanerne? Det kan du se, ved at klikke ind på www.arealinfo.dk. Find dit eget område ved at zoome ind og klik på den grå pil i skræmens øverste venstre hjørne. Klik på krydset til venstre for ‘Drikkevand og grundvand’ og sæt et flueben ud for ‘Indsatsområder mht. nitrat’. På kortet kan du nu tjekke, om du har arealer inden for indsatsområdet.

Få hjælp til at udarbejde høringssvar

Centrovices miljøkonsulenter arbejder på et høringssvar fra foreningen. Det er vigtigt, at du laver dit eget høringssvar, hvis du er berørt af indsatsplanerne.

Henvend dig venligst snarest, hvis du ønsker hjælp til udarbejdelse af høringssvar.

Pris kr. 2.500,00 – kr. 4.000,00

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve