Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Genregistrering af §3 natur i Odense Kommune

Genregistrering af §3 natur i Odense Kommune

Kommunen vil over det kommende par år følge op på den registrering af beskyttet natur, som Naturstyrelsen har lavet

For at sikre opdaterede data vedr. § 3 natur over hele landet blev det i 2010 vedtaget, at der skulle laves et ”service-eftersyn” af al natur. Dette begyndte i 2011 i 7 kommuner, heriblandt Odense og er fortsat i resten af landet i 2012 og i år. I år skal der registreres i 55 kommuner.

Registreringen står Naturstyrelsen for ved hjælp af luftfotos sammenlignet med de eksisterende registreringer på kort (Arealinfo.dk og Grundkortfyn.dk). Hvor der er uoverensstemmelse følges op med besigtigelser i marken.

Dette arbejde er afsluttet i Odense, som nu tager fat på opfølgningen, hvor der fortsat er uoverensstemmelse.

Opfølgning i Odense

Naturstyrelsen har bl.a. registreret ny natur i 473 områder – 267 ha.

De har registreret uoverensstemmelse mellem status som beskyttet natur og drift i 375 områder. Af disse vurderer kommunen, at der skal ske opfølgning i ca. 110 områder.

Når kommunen tager fat på en sag, sender de orienteringsbrev ud til lodsejer og laver aftale om besigtigelse.

Konstateres der uoverensstemmelse på din ejendom, vil det være vigtigt for sagens videre forløb at dyrkningshistorien er kendt og kan dokumenteres. En konsekvens af uoverensstemmelse kan være, at naturen skal retableres.

Ny natur – hvor henne?

Hvis der er ny § 3 natur på din ejendom, bliver du ikke automatisk orienteret om dette. Dog har Odense Kommune til hensigt at orientere lodsejer i de større sager.

Det er ejers ansvar at vide, om der er § 3 natur på ejendommen. Oplysninger om dette kan findes på www.Grundkortfyn.dk eller www.arealinfo.dk MEN

det er den aktuelle tilstand, der er bestemmende for status. Derfor er registreringen altid vejledende.

Vi har netop fået at vide (medio juni 2013), at Naturstyrelsen ikke er helt færdige med at opdatere kortet med de nye § 3-områder i Odense kommune. Kortene ventes at være opdaterede kort efter sommerferien.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve