Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Genregistrering af § 3 natur i Middelfart Kommune

Genregistrering af § 3 natur i Middelfart Kommune

Naturstyrelsen har opdateret den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur i Middelfart kommune.

For at sikre opdaterede data vedr. § 3 natur over hele landet blev det i 2010 vedtaget, at der skulle laves et ”service-eftersyn” af al natur. Dette begyndte i 2011 og er fortsat i 2012 og 13.

Registreringen står Naturstyrelsen for ved hjælp af luftfotos sammenlignet med de eksisterende registreringer på kort (arealinfo.dk og grundkortfyn.dk). Hvor der var uoverensstemmelse blev der fulgt op med besigtigelser i marken.

Dette arbejde er nu afsluttet i Middelfart, som nu tager fat på opfølgningen, hvor der fortsat er uoverensstemmelse.

Serviceeftersynet har givet overblik over:

  • ny natur
  • overset natur
  • uoverensstemmelser mellem status som beskyttet natur og driften.

Konstateres der uoverensstemmelse på din ejendom, vil kommunen kontakte dig. Det er vigtigt for sagens videre forløb, at dyrkningshistorien er kendt og kan dokumenteres. En konsekvens af uoverensstemmelse kan være, at naturen skal retableres.

Ny natur – hvor henne?

Hvis der er ny § 3 natur på din ejendom, bliver du ikke automatisk orienteret om dette.

Det er ejers ansvar at vide, om der er § 3 natur på ejendommen. Oplysninger om dette kan altid findes på www.geofyn.dk eller www.arealinfo.dk, men det er den aktuelle tilstand, der er bestemmende for status. Derfor er registreringen altid vejledende.

Bor du i Middelfart Kommune kan du få overblik over, om der findes beskyttet jord på din ejendom på Middelfart Kommunes kort

Kontakt din miljøkonsulent, hvis du er i tvivl

Du er naturligvis velkommen til at kontakte miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål vedrørende den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve