Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Fristen for opdatering af HNV-kortet er 30. august 2014

Fristen for opdatering af HNV-kortet er 30. august 2014

Har du fået tilskud til pleje af natur- og græsarealer udenfor Natura 2000, kræver det, at arealerne har en HNV-værdi på over 5, hvis de skal komme i betragtning til støtte i 2015.

  • Tjek selv dine arealer her
  • Se guide til brug af kortet her

Har du et areal, som ikke scorer point på arter, selvom du ved at der findes arter, der kan tælle med i HNV-scoren, kan du henvende dig til kommunen eller kontakte miljøkonsulent Michala Thomassen.

Centrovice kan også rådgive om, hvordan driften af arealerne fremover kan tilrettelægges, så HNV-scoren bliver højere, da kortet skal opdateres hvert år.

Formål med kortet

HNV-kortet viser områder med høj naturværdi, de såkaldte High Nature Value (HNV) områder, som alle EUs medlemslande er forpligtet til at udvikle en indikator for. Hermed kan der ske en prioritering af naturplejeindsatsen og vurdering af, hvor tilskudsmidlerne er bedst anvendt. Natura 2000 områderne er værdifulde naturområder. Det er derfor, de er udpeget til Natura 2000. Samtidig er det også de naturarealer, vi ved mest om, og derfor får de en høj score. Men der kan også være fine naturområder udenfor Natura 2000, som ikke er så godt undersøgt. Kortet er således ikke bedre end de data, der ligger til grund for det.

Baggrund for kortet

Kortet opdeler områderne ud fra en pointscore fra 0-14. Kortet er opbygget af 14 delindikatorer fordelt på 3 hovedgrupper:

  1. Artsfund
  2. Potentielle levesteder for truede arter, samt landbrugsform
  3. Landskabstyper som er gode indikatorer for naturkvalitet

Det er kun arealer med en HNV-score på over 5, der kan søge tilskud. Tilskudsmidlerne prioriteres efter den højeste score. Det kan være en fejl, hvis HNV er under 5, og det er derfor vigtigt, at undersøge HNV-scoren på de arealer, du planlægger at søge tilskud på.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve