Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 er sendt i offentlig høring

Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 er sendt i offentlig høring

Kommunerne har offentliggjort forslag til handleplaner for perioden 2016-2021 for de Natura 2000-områder, som den enkelte kommune har ansvar for. Udkastene kan læses på de enkelte kommuners hjemmesider. 

Det overordnede mål med planerne er, at sikre en god tilstand for de særligt udpegede naturområder – Natura 2000-områderne.

Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere samt en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.

De kommunale handleplaner vil, set fra lodsejerside, være på et meget overordnet niveau med en meget generel beskrivelse af kommende indsatser. Det kan dog alligevel som lodsejer være en god ide at læse planerne igennem – ikke mindst med fokus på beskrivelsen af de allerede gennemførte indsatser, samt kommunernes plan for interessentinddragelsen og de planlagte kommende indsatser.

Der er ikke en fælles høringsportal, hvor man kan finde samtlige Natura 2000 handleplaner. Udkast til planer, skal derimod findes på de enkelte kommuners hjemmeside. Høringsperioden fremgår af den enkelte kommunes beskrivelse af planerne, men vil vare 8 uger fra den offentlige høring startede. Perioden strækker sig fra midt i oktober til midt i december 2016.

Læs mere om Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 på Landbrugsinfo.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve