Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Få tilskud til nye vådområder

Få tilskud til nye vådområder

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til vådområdeprojekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur.

Naturstyrelsen har offentliggjort en ny tilskudsordning den 8. juni 2016, hvor der over de næste seks år er afsat 1,6 milliarder kr. til lodsejere, der frivilligt vil lægge arealer til nye vådområder, der skal mindske udledninger fra landbruget og i stedet skabe nye naturområder.

Der er rigtig mange muligheder, når der skal etableres vådområdeprojekter, tilskud til fastholdelse i 20 år, jordfordeling, salg og forkøbsret. En af de store fordele er, at alt er 100 procent finansieret at EU og staten. Det er derfor et af de mest omkostningseffektive miljøtiltag som landbruget kan gennemføre.

Der er flere forskellige former for vådområdeprojekter, men det er de samme principper, der anvendes i de forskellige ordninger, når de skal gennemføres.

  1. Kvælstof – og fosfor vådområdeprojekter er beskrevet under Kommunale og statslige vådområdeprojekter
  2. Udtagning af lavbundsjorde
  3. Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Vil du vide mere?

Læs meget mere om tilskudsmulighederne på LandbrugsInfo.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve