Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Er dit vandløb stadig med i vandområdeplanerne?

Er dit vandløb stadig med i vandområdeplanerne?

Som nævnt tidligere er der atter en høringsrunde vedr. de små vandløb med et opland på under 10 km2. Den slutter d. 25. januar 2019.

Det er vigtigt at melde ind nu, hvis du mener, der er vandløb på dine arealer, som fejlagtigt stadig er med i vandområdeplanerne. Det drejer sig om små vandløb – mindre end 10 km2 opland –, som er flade, smalle, gravede, lige kanaler og har ringe økologisk potentiale. Måske er de tørre en stor del af året.

Afgrænsning og udpegning af vandløb i vandplanerne blev i 2017 drøftet i lokale vandråd.

Efterfølgende har Miljøstyrelsen lavet en vurdering, som nu er sendt i høring. Der er taget ca. 1000 km små vandløb ud. Det er mindre end forventet, og mindre end vandrådene foreslog. Dermed kan der være god grund til at få tjekket, om der er vandløb på dine arealer, som bør pilles ud.

Kommer der kun få høringssvar, har Miljøstyrelsen god grund til at tro, at alt er i orden – det er de rigtige vandløb, som er omfattet af vandområdeplanerne.

L&F har lavet en guideline som kan findes her.

Hvis du vil lave høringssvar, finder du høringen her.

Det vil være godt, hvis du har fotos til at underbygge f.eks., at vandløbet er tørt en stor del af året, eller hvis det er gravet dybt ned og rettet ud. Send dem ind til os – asl@centrovice.dk.

Som medlem af Centrovice kan du få gratis hjælp til at lave høringssvaret, fordi bestyrelsen gerne vil bakke op om, at få høringssvar sendt ind.

Onsdag d. 16. januar kl. 9.00 – 12.00 og kl. 13.30 – 15.30 sidder vi klar til at hjælpe dig.

Kom ind forbi eller ring.

Husk: Fristen er 25. januar 2019 – det er nok sidste chance i denne omgang.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve