Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  En-dagskursus giver autorisation til selv at bekæmpe rotter

En-dagskursus giver autorisation til selv at bekæmpe rotter

Miljøstyrelsen har nu åbnet op for muligheden for, at man selv kan bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom. De sidste bestemmelser er på plads, og nu kan Centrovice i samarbejde med Nomus tilbyde de længe efterspurgte kurser i autorisation til at udføre rottebekæmpelse på egen erhvervsejendom.

Hvem kan deltage på kurserne?

Vær opmærksom på, at det kun er ejeren af en landbrugsejendom, der kan komme på kursus. Ved A/S eller ApS selskaber ejer landmanden ikke selv ejendommen, hvilket betyder at man ikke opfylder adgangskravet til autorisationen ved dette kursus.

For at kunne deltage kræves dokumenteret forhåndskedskab til anvendelse af kemikalier i form af f.eks. sprøjteførerbevis. Har du ikke et sprøjteførerbevis, men andet kursus eller uddannelse, der giver lignende viden, så henvend dig til Søren Boe Rasmussen.

Indhold og prøve

På kurset gennemgås lovgrundlaget for bekæmpelse af rotter. Der undervises i rotternes biologi og adfærd. Undervisningen giver viden om forebyggelse og bekæmpelsen af rotter, samt viden om relevante bekæmpelsesmidler.

Kurset afsluttes med prøve, indeholdende 30 spørgsmål. Efter bestået prøve, opnås der autorisation hos Miljøstyrelsen, der giver adgang til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom. Registrering i MAB (Miljøstyrelsens database over autoriserede bekæmpere)

Du kan læse mere om kurset (R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom) på Miljøstyrelsens hjemmeside eller kontakt miljøafdelingen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Hvornår kan jeg komme igang?

Første kursus, der afholdes bliver den 28. februar. Kurset har på forhånd mødt stor interesse, så skynd dig at tilmelde dig – der er kun 30 pladser. Tilmeld dig her: En-dagskursus i rottebekæmpelse – 28. februar 2019 . Eller find vores næste kursus på vores hjemmeside under arrangementer her. Du er også velkommen til at ringe til Miljøafdelingen for yderligere spørgsmål eller hvornår næste kursus afholdes.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve