Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Du kan nu søge tilskud til rydning og hegning i særlige Natura 2000-områder

Du kan nu søge tilskud til rydning og hegning i særlige Natura 2000-områder

Nu er der igen mulighed for at søge tilskud til rydning og hegning i Natura 2000-områder. Ordningen er åben fra den 4. august til den 19. september 2017.

Tilskuddet gives efter standardpriser

Faste priser på hegn m.m.

1- og 2-trådet hegn 19 kr./m
3- og 4-trådet hegn/nethegn 28 kr./m
Vandkar og pumpe 13.202 kr./stk.
Drikkekar 2.000 kr./stk.
Drikkekop 496 kr./stk.
Mulepumpe 1.991 kr./stk.
Elforsyning 9.228 kr./stk.
Fangfold (fast eller mobil) 16.478 kr./stk.

Ovenstående beløb er faste, og det er derfor ikke nødvendigt at indhente tilbud på arbejdet og materialerne. Til gengæld er det en god idé at tale med et hegnsfirma eller to på forhånd, for at høre om opsætning af hegn kan gøres til den pris i lige dit tilfælde. Hvis der skal foretages omfattende rydning af hegnslinjer eller opsættes særligt mange hjørnepæle, er det ikke sikkert pengene strækker. Det er muligt at søge til områder med udtjent hegn, som skal fornys.

Rydning

På rydning skal der indhentes to tilbud på arbejdet. Dette gælder også, hvis der er brug for andre ting, f.eks. kreaturovergange over vandløb eller meget våde områder. Her skal der også indhentes tilbud.

Prioritering af projekter

Prioriteringen sker efter en række pointgivende faktorer indenfor tre kategorier, og der skal minimum opnås 32 point. Ring gerne og hør nærmere om hvor mange point dit areal scorer.

1. Indsatsområde:

  • Projekter der indeholder rydning: 50 point
  • Projekter der indeholder forberedelse til afgræsning: 25 point
  • Projekter der både indeholder rydning og forberedelse til afgræsning: 50 point

2. Naturtype:

  • Rigkær: 28 point
  • Kildevæld: 23 point
  • Overdrev: 19 point
  • Alle øvrige: 0 point

3. Andel i særligt udpeget Natura 2000-område:

  • Projektarealet er > 75 pct. særligt udpeget Natura 2000-område: 12 point
  • Projektarealet er mellem 60 og 75 pct. særligt udpeget Natura2000-område: 9 point
  • Projektarealet er mellem 50 og 60 procent særligt udpeget Natura 2000-område: 6 point

Projekter med rydning prioriteres højest

Rydning giver det højeste antal point, og ansøgninger med rydning vil stå bedst i prioriteringen. Hvis du ikke har et område, der skal ryddes i ansøgningen, skal området, der ønskes hegnet, indeholde en af de særlige naturtyper rigkær, kildevæld eller overdrev og en høj andel af udpegning af særligt Natura 2000 for at kunne søge.

Har du ikke en af de pointgivende naturtyper, skal arealet omfatte over 75 % særligt udpeget Natura 2000 for at opnå de 32 point, som er minimumkravet for at kunne søge.

Facilitering

Projekter med mindst 30 ha og 3 lodsejere kan søge om midler til facilitering, f.eks konsulenthjælp til overdragelse af betalingsrettigheder, MVJ-tilsagn mv.

Hvordan er dine arealer placeret?

Arealinformation.dk kan den særlige udpegning af Natura 2000-områder ses. Her kan du også se de områder, der er udpeget til rydning. De enkelte naturtyper, som indgår i prioriteringen kan ikke ses her.

Vi anbefaler, at du åbner www.arealinformation.dk via Internet Explorer-browseren, da der kan være problemer med at åbne siden i Google Chrome. 

Arealinformation

Overvejer du at ansøge om tilskud?

Kontakt natur- og miljøkonsulent Michala Thomassen, hvis du spørgsmål til tilskudsmulighederne eller ansøgningsprocessen.

Mail: mth@centrovice.dk

Tlf: 6340 7134

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve