Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Ansøgningsrunden for Natura 2000-områder er åbenet

Ansøgningsrunden for Natura 2000-områder er åbenet

Der er nu åbnet for at søge tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgrænsning og etablering af naturlige vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer. 

Ansøgningsfrist er hhv. 23. april (afgræsning) og 1. maj (rydning og etablering af naturlige vandstandsforhold).

NaturErhvervstyrelsen har den 1. marts 2013 åbnet for ansøgningsrunden for projekter til særligt udpegede Natura 2000-arealer.

Læs mere om Natura-2000 arealer på LandbrugsInfos temaside.

Pjece om ordningerne findes her: http://2.naturerhverv.fvm.dk/faktaark.aspx?ID=79827, hvor de kort omtales.

Tilskudsmuligheder – Natura 2000

Med baggrund i Grøn Vækst udbydes under Landdistriktsprogrammet fire tilskudsmuligheder i Natura 2000-områderne.

5-årig Pleje af græs- og naturarealer og 1-årig pleje af græsarealer er arealtilskud og søges sammen med Enkeltbetalingen.
Etablering af naturlige vandstandsforhold og Rydning og forberedelse til afgræsning er tilskud til investering og betegnes Natura 2000-projekter og søges på særlige ansøgningsskemaer.


Pleje af græsarealer 

Læs om 5-årig Pleje af græs- og naturarealer, der kan søges på bl.a. arealer beliggende i et Natura 2000 og § 3 områder. Ansøgningsfrist 23. april

Pleje af græsarealer  
Læs mere om 1-årig aftale om pleje af græsarealer. Ansøgningsfrist 23. april

Etablering af naturlige vandstandsforhold  
Læs mere om naturlige vandstandsforhold. Ansøgningsfrist 1. maj

Rydning og forberedelse til afgræsning 
Læs mere om tilskud til Rydning af tilgroede arealer og Forberedelse til afgræsning.Ansøgningsfrist 1. maj.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve