Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Ansøgningsrunde for tilskud til Natura 2000-områder er åbnet

Ansøgningsrunde for tilskud til Natura 2000-områder er åbnet

Der er nu åbnet for at søge tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgrænsning og etablering af naturlige vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer. 

Ansøgningsfristen er den 19. september.

  • Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold

Formålet med ordningen er at etablere en vandstand i et område, så tilstanden helt eller delvist bliver, som før området blev drænet.

Der er afsat i alt 8 mio kr. til ansøgningsrunden i 2017 og i år er samtidig sidste mulighed for at søge om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold.

  • Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Formålet med ordningen er dels at rydde tilgroede arealer for opvækst af træer og buske, dels at forberede arealer til afgræsning ved hegning, etablering af vandforsyning, elforsyning og facilitering.

Til ansøgningsrunden i 2017 er afsat i alt 20 mio. kr.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside eller kontakt natur- og miljøkonsulent Michala Thomassen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve