Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Aktuelt

Vandplaner i høring frem til 23. december

Så kom vandplanerne i offentlig høring. Sørg for at afgive høringssvar igen!

Vandplanerne kom i 6 mdr. offentlig høring i fredags d. 21. juni. Høringsperioden løber frem til d. 23. december 2013.

Der er ikke sket de store ændringer, siden vandplanerne var i kort høring i dec. 2012. De ændringer, som er sket, er hovedsagelig sket i perioden mellem forrige høring, der sluttede i april 2011 og den korte høring i dec. 2011.

Der er primært foretaget rettelser af konstaterede fejl og mangler i planerne, baseret på den kvalitetssikring af karakteriseringen af naturlige/kunstige vandløb, som Naturstyrelsen igangsatte primo november 2012 – samt som følge af de modtagne høringssvar fra berørte myndigheder i forbindelse med den tekniske forhøring af myndigheder i maj 2013

Links til vandplanerne

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/

Her findes en beskrivelse af, hvordan høringssvar kan afgives

Ønsker du at finde ud af, hvad der er sket siden sidst kan du finde de tidligere krav her:

Det er vigtigt, at der også denne gang kommer mange høringssvar, for overordnet set er der ikke ændret noget i planerne, grundlaget er fortsat det samme.

Samtidig er der også kommet ny faglig viden på banen siden sidst, nye punkter, som bør påpeges.

Vi vil naturligvis gerne hjælpe med at lave høringssvarene. Henvend dig meget gerne allerede nu, så vi kan komme i gang:

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve