Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Fra 1. februar kan du søge om tilskud til at anlægge minivådeområde

Fra 1. februar kan du søge om tilskud til at anlægge minivådeområde

Fra 1. februar til 18. april 2018 kan du søge om tilskud til at anlægge minivådområder, og Landbrugsstyrelsen har netop sendt en vejledning om tilskudsmuligheden på gaden.

I vejledningen kan du læse mere om, hvad et minivådområde er, hvor det er muligt at placere minivådområder og om de krav, der er til ansøgerne.

Se vejledningen her

Hvad er et minivådområde?

Et minivådområde er et teknisk anlæg, der med fire åbne bassiner udgør et naturligt renseanlæg, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Størrelsen på et minivådområde tilpasses størrelsen af drænoplandet. Minivådområdet skal udgøre ca. 1 % af drænoplandet.

Hvorfor etablere et minivådområde?

Minivådområder er godkendt som et kollektivt virkemiddel til reduktion af kvælstofudvaskningen. Det betyder, at effekten deles kollektivt i vandoplandet. Reduktionen af kvælstofudvaskningen vil komme alle i vandoplandet til gode og godtgøres ikke den enkelte bedrift.

Gratis rådgivning fra oplandskonsulenterne

Oplandskonsulenterne er et team af konsulenter, der tilbyder gratis rådgivning om de kollektive virkemidler, der findes til reduktion af kvælstof. Overvejer du at søge om tilskud til at anlægge et minivådområde på din bedrift, har du mulighed for at få gratis rådgivning.

Læs mere om, hvad oplandskonsulenterne kan hjælpe dig med på oplandskonsulenternes hjemmeside her.

Oplandskonsulenterne på Fyn

Oplandskonsulenterne er foreningsuafhængige og er fælles om at dække hele Fyn.

Anne Sloth – mobil: 23 21 31 91
Asger Thode Kristensen – mobil: 29 60 92 95
Birthe Thordahl Christensen – mobil: 21 13 82 04
Jes Brink Jessen – mobil: 40 50 47 17
Mette Larsen Baadegaard – mobil: 23 74 30 66

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve