Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt

Aktuelt

Vandløb i vandplanerne i høring nu

Afgrænsningen af små vandløb er i høring nu og frem til 25. januar
Det er vigtigt at melde ind nu, hvis man mener, at små vandløb på ens arealer er fejlagtigt taget med – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede, eller har ringe økologisk potentiale.

Afgrænsningen og udpegning af vandl Læs mere »

11. december 2018

Tjek på landmand.dk, om et minivådområde er relevant på din ejendom

En ny service på landmand.dk viser dig, om det er relevant at placere minivådområder på din ejendom og i hvilke marker.

Når du i disse dage logger ind på landmand.dk, vil der automatisk poppe en boks op, hvis det ser ud til at være muligt at placere et minivådområde på din jord. Ved at Læs mere »

11. oktober 2018

Påvirker de nye Natura 2000-arealer dig?

Der er sket en grænsejustering af Natura 2000-områderne, og det betyder, at nye 30.900 ha er udpeget, mens andre 29.900 ha er taget ud. Det er konsekvensen af en politisk beslutning om, at der skulle udpeges nye arealer i samme omfang, som arealer udgik.
Påvirkes dit husdyrbrug negativt af juste Læs mere »

6. september 2018

Afklaring på kursus i rottebekæmpelse på egen ejendom

Miljøstyrelsen har nu udarbejdet den længe ventede vejledning for det 1-dagskursus, der skal give landmænd den R2-autorisation, der giver mulighed for selv at udføre rottebekæmpelse.

Det betyder også, at der nu arbejdes på at finde dygtige undervisere og få sat et godt kursus sammen, som Læs mere »

6. august 2018

Ny anmeldeordning for opførelse af gyllebeholdere mv.

Fra 1. august er der igen indført en anmeldeordning til opførelse af gyllebeholdere og andre gødningsopbevaringsanlæg. Det betyder, at husdyrbrug kan få lov at opføre en ny gyllebeholder mv., uden det kræver en fuld miljøgodkendelse. Der er dog krav om at en række betingelser til bl.a. afst Læs mere »

30. juli 2018

Tilskud til miljøteknologi i planteavl

Der er i 2018 afsat en samlet pulje på 112. mio. kr. til miljøteknologier inden for planteavl, æg & fjerkræ og gartneri (30 mio. til planteavl, 32 mio. til gartneri og 50 mio. til æg og fjerkræ). Formålet med tilskudsordningen er at reducere miljø- og klimapåvirkningen inden for nævnte Læs mere »

13. juli 2018

Har du overvejet, om dine medarbejdere skal have en pensionsordning?

Det kan være en god investering at give dine medarbejdere en pensionsordning. En god pensionsordning er med til at holde på dine dygtige medarbejdere og er en attraktiv del af lønpakken for kommende medarbejdere. Samtidig sender du et godt signal om, at du prioriterer dine medarbejderes arbejdsvi Læs mere »

18. juni 2018

Besøg os på Det Fynske Dyrskue 2018

Traditionen tro har Centrovice en stand på Det Fynske Dyrskue, hvor vi  byder på en forfriskning og en uformel snak med Centrovices konsulenter og bestyrelsesmedlemmer om de emner, som har betydning for dig i din hverdag. Det er stand 300 lige ved hovedindgangen.

Vi stiller også skarpt på Læs mere »

14. juni 2018

Tilmeld dig Arbejdsmiljøuddannelsen nu

Med start den 10. december 2018 udbyder Centrovice, DM&E og SEGES den lovpligtige tredages arbejdsmiljøuddannelse direkte målrettet landbruget.

Uddannelsen er for dig, der er:

nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
arbejdsmiljørepræsentant eller leder i en arbejdsmiljøgruppe
inter Læs mere »

28. maj 2018

Har du et naturareal, som godt kan trænge til en hjælpende hånd?

Den Danske Naturfond udbyder 15 mio. kr. til naturprojekter I 2018 til lokal forankrede projekter, der kan gavne natur og biodiversitet.

I 2016 kunne man for første gang søge om støtte til naturprojekter hos Den Danske Naturfond. Erfaringerne fra sidste projektrunde var så gode, at der nu ud Læs mere »

15. januar 2018

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve