Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du vælger at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Der er bl.a. en del papirarbejde og nogle praktiske ting, som skal være på plads, for at medarbejderen kan opholde sig og arbejde på legal vis i landet. Hvilke afhænger af, hvorvidt din nye medarbejder er EU- eller tredjelandsborger. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at kende lovgivningen, når du ansætter udenlandsk arbejdskraft.

Centrovices Løn- og HR-rådgivere har mange års erfaring med udarbejdelse af kontrakter til udenlandsk arbejdskraft, arbejds- og opholdstilladelse, indhentning af skattekort, lønadministration og udfærdigelse af selvangivelse. Vi hjælper dig også gerne med en eventuel forlængelse af opholdet for udenlandske arbejdskraft.

Du kan også få et overblik over de regler, som du skal være særligt opmærksom på, når du ansætter medarbejdere eller praktikanter fra udlandet i denne folder fra SEGES: Få styr på reglerne for dine udenlandske medarbejdere på bedriften.

Introduktion til det danske skatte- og velfærdssystem

Skat har udgivet en guide med titlen ‘Tax in Denmark – An introduction to the Danish tax system for non-Danish speakers’. Her kan udenlandsk arbejdskraft få en introduktion til de danske skatteregler og velfærdssystemet.

Erfa-grupper for udenlandsk arbejdskraft

Indslusning og integration af udenlandsk arbejdskraft på arbejdspladsen samt håndtering af sprogvanskeligheder og kulturforskelle i almindelighed er alle vigtige for en god forankring af udenlandske medarbejdere. Derfor tilbyder Centrovice erfa-grupper for udlændinge, hvor vi har særlig fokus på netop disse emner.

Kontakt en af vores Løn- og HR-rådgivere, hvis du har spørgsmål vedrørende udenlandsk arbejdskraft.

  • Kontakt

    0#618,602

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve