Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  HR-Nyt  →  HR-Nyt - maj 2018

HR-Nyt – maj 2018

Udlændinge – max 5 ugers ferie

Medarbejdere fra 3. lande må maksimalt holde 5 ugers ferie. Hvis de holder mere ferie, lever de ikke op til reglerne i deres arbejds- og opholdstilladelse og kan risikere at blive udvist af landet. Herudover kan du som arbejdsgiver risikere en bøde.
Aftale om ophold i hjemlandet ud over 5 ugers ferie skal forhåndsgodkendes af myndighederne.

Læs mere her.

Ændring i løn til udlændinge

Vær opmærksom på at der pr. 1. marts 2018 trådte nye lønniveauer i kraft for fodermestre og driftsledere fra 3. lande.

Der er forskel på lønniveauerne i de forskellige regioner i Danmark, og vi har oplevet, at arbejdsgivere kontakter os og finder ud af, at de giver for meget i løn. Eksempelvis gav en arbejdsgiver godt 30.000 kr. mere pr. år end nødvendigt på grund af manglende viden om lønniveauet i netop hans region.

Kontakt os for specifik information om lønninger i dit område.

Selvangivelse til udlændinge

Vær opmærksom på om dine udenlandske medarbejdere får tjekket deres årsopgørelse. SKAT overfører visse beløb fra forskudsopgørelsen, f.eks. rejsefradraget, men befordringsfradraget bliver ikke overført automatisk. Der er altså god grund til at få tjekket, om årsopgørelsen er korrekt.

Nogle udlændinge bliver oprettet af SKAT, så de selv skal udfylde og godkende selvangivelsen, før der dannes en årsopgørelse. Hvis dette ikke gøres inden den 1. juli 2018, udløser det skattetillæg. Hvis indkomsten er under 479.600 kr., er tillægget 100 kr. pr. dag, man overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. Hvis indkomsten er over 479.600, udgør tillægget 200 kr. pr. dag, man overskrider fristen, dog højst 5.000 kr.

Vores oplevelse er, at det kan være meget forskelligt, hvordan en udlænding oprettes af SKAT’s medarbejdere. Derfor kan vi ikke sige noget om, hvilke udlændinge der har udvidet selvangivelse.

Vi er behjælpelige med at kontrollere årsopgørelsen for 2017.

Boligkontrakt og depositum ved tjenestebolig

Det er meget vigtigt, at du sørger for, at din medarbejder skriver under på en tjenesteboligkontrakt. På den måde kan du sikre dig, at medarbejderen skal fraflytte lejemålet, når ansættelsesforholdet ophører, samt at boligen i sin helhed falder uden for lejelovens bestemmelser.

Når du har medarbejdere, der bor i tjenestebolig, er det desuden vigtigt, at du opkræver depositum. Et depositum er din sikkerhed for medarbejderens eventuelle forpligtelser ved fraflytning. Det vil sige manglende husleje, husleje i barselsperiode, til istandsættelse efter fraflytning eller til modregning af skyldigt forbrug. På den måde er du sikker på at få dine udgifter dækket ved ansættelsesophør.

Pension for elever

Landbrugselever (eud og eux) skal fra 1. juni 2018 have pensionsordning jævnfør den nye overenskomst.

Pensionen indfases over 3 år og er fra 1. juni 2018 2,55 %. Arbejdsgiverdelen udgør 1,70 % og elevdelen 0,85 %. Efter 3 år er pensionen på 7,65 %, hvoraf arbejdsgiverdelen udgør 5,1 %. Af samme årsag forsvinder elevforsikringen på 29 kroner månedligt.

I pensionsordningen er der både en opsparing og en sundhedsordning. Sundhedsordningen er gratis og giver hurtig behandling ved fysioterapeut, kiropraktor, massør og zoneterapeut. Ligeledes kortere ventetid til speciallæge samt gratis telefonisk rådgivning ved sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog og misbrugsrådgiver.

Udlændinge – fraflytning Danmark

Kommunerne vil gerne have, at CPR-registeret er opdateret så korrekt som muligt. Derfor vil de gerne have, at udenlandske borgere, der fraflytter Danmark, henvender sig hos Borgerservice og framelder sig.

Hvis din udenlandske medarbejder har glemt at være hos Borgerservice, vil de alligevel gerne have besked fra dig. Vi kan også være behjælpelig med at give kommunen besked.

Formålet er at undgå socialt bedrageri, samt at sikre at boligen på adressen er opdateret med hensyn til beboere, hvilket kan være vigtigt f.eks. i forbindelse med brand.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve