Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Nye satser for barselsrefusion ved barsel.dk

Nye satser for barselsrefusion ved barsel.dk

Fra 1. oktober 2017 er der kommet nye satser, så du kan få maksimalt 185,79 kr. i refusion, når din medarbejder er på barsel.
Beløbet er fordelt således, så 114,73 kr. udbetales til dig som almindelig barselsrefusion kort tid efter, at anmodningen om refusionen er modtaget ved Udbetaling Danmark.
Resterende op til 185,79 kr. udbetales til dig fra Udbetaling Danmark kvartalsvis bagud og ultimo måneden efter kvartalets afslutning. Det vil sige f.eks. fædreorlov holdt i oktober 2017 bliver refunderet ultimo januar 2018. Din egenbetaling er altid arbejdsmarkedsbidraget på 8%.

Eksempel

Timeløn  150,00 kr.
Timeløn efter 8% AM-bidrag  138,00 kr.
Feriepenge 12,5% 17,25 kr.
Refusionsberettiget timeløn 155,25 kr.
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark -114,73 kr.
Rest som udbetales fra Barsel.dk 40,52 kr.

Ved en timeløn på 150 kr. udgør din egenbetaling 12 kr. i timen, dvs. arbejdsmarkedsbidraget på 8%. Du får til gengæld refunderet udgiften til feriepenge. Ved en timeløn på mindst 179,51 kr. får man den maksimale refusion.
Du kan få refusion fra Barsel.dk i følgende perioder:

  • 4 uger før forventet fødsel til moderen
  • 2 uger efter fødsel til moderen
  • 2 uger efter fødsel til faderen
  • 25 uger efter fødslen til moderen eller faderen (kan deles)

Alt ovenstående gælder kun, hvis man ikke har en overenskomst eller har en overenskomst, hvor der ikke er en særlig barselsordning.

Læs mere på Barsel.dk

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve