Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Medarbejder eller 'på regning'?

Medarbejder eller ‘på regning’?

Nogle virksomheder vælger at få løst deres arbejdsopgaver ”på regning” i stedet for at ansætte medarbejdere. Det kan blive en dyr fornøjelse i de tilfælde, hvor SKAT vurderer, at samarbejdsforholdet skal klassificeres som et ansættelsesforhold, men afregningen er sket som selvstændig erhvervsdrivende.

Konsekvenser ved forkert aflønning

Problematikken opstår typisk i de tilfælde, hvor den selvstændige erhvervsdrivende ikke har fået betalt B-skat. Hvis SKAT vurderer, at der rettelig skulle have været tale om et lønmodtagerforhold, kan de kræve, at virksomheden afregner A-skat og AM-bidrag fra arbejdstageren som i et ansættelsesforhold, og virksomheden kan nægtes fradrag for den afregnede moms.

Endvidere kan arbejdstageren kræve at få udbetalt det, som en lønmodtager i almindelighed har ret til, for eksempel feriegodtgørelse og løn under sygdom eller sygedagpenge.

Virksomheden har også risiko for at blive bøde- og/eller erstatningsansvarlig for manglende arbejdsskadeforsikring samt risiko for at blive erstatningsansvarlig for eventuelle skader, som lønmodtageren forårsager under arbejdet.

Regler for ansættelsesforhold

Den ansættelsesretlige lovgivning og den beskyttelse, som denne giver en lønmodtager, kan som regel ikke fraviges ved aftale. Parterne kan altså ikke selv bestemme, om der er tale om lønmodtagerforhold, eller om arbejdstager er selvstændig erhvervsdrivende. Det er de konkrete forhold i forbindelse med arbejdets udførelse, der er bestemmende i denne sammenhæng.

En lønmodtager defineres som en person, der modtager løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold. En selvstændig erhvervsdrivende udfører en konkret og afgrænset opgave på egen regning og risiko.

I praksis kan det være svært at afgøre, om arbejdstageren er i et tjenesteforhold til arbejdsgiveren eller er selvstændig erhvervsdrivende. Det vil blive afgjort på grundlag af en konkret og samlet bedømmlse af forholdet mellem den, der udfører arbejdet og den, arbejdet udføres for.

Nedenfor er der et udpluk af de mange kriterier, der indgår i SKATs vurdering.

Lønmodtager Selvstændig erhvervsdrivende
Fastsatte regler for hvordan og hvornår arbejdet skal udføres + tilsyn og kontrol med det udførte arbejde Arbejdstager tilrettelægger, leder, fordeler og fører selv tilsyn med arbejdet uden instruktion fra andre end den instruktion, der eventuelt følger med på den afgivne ordre
Arbejdstageren har ikke en økonomisk risiko ved arbejdet Arbejdstager er selv ansvarlig for det arbejde, der udføres, og løber en økonomisk risiko
Arbejdstager arbejder overvejende for én arbejdsgiver Der er indtægt fra mere end én kunde
Arbejdstager kan ikke bestemme, hvilke arbejdsredskaber og materialer, der benyttes ved arbejdets udførelse Arbejdstager ejer selv det værktøj og de redskaber og maskiner, der bruges til arbejdet og leverer selv materiale til arbejdet


Kontakt os hvis du er i tvivl

Det er vigtigt at få afklaret, om der består et ansættelsesforhold mellem virksomheden og arbejdstager, eller om der er tale om to selvstændige selskaber, som har indgået et samarbejde. Specielt virksomheden har meget at tabe i forhold til SKAT, hvis der vælges forkert.

Hvis du er i tvivl, om en aftale skal vedrøre et lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende, er du meget velkommen til at kontakte os i Løn og HR.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve