Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Lempelse af regler for udenlandske praktikanter

Lempelse af regler for udenlandske praktikanter

Fra 1. juni 2019 træder nye regler i kraft for praktikanter fra lande udenfor EU.
Ændringerne vedrører krav om alder, sprogkundskaber, praktikkens placering og ikke mindst praktikopholdets længde, som ændres fra 12 til 18 måneder.

Se ændringerne her:

Nuværende regler Nye regler pr. 1. juni 2019
Praktikantens alder Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år på ansøgningstidspunktet. Praktikanten skal være mellem 18 og 35 år på ansøgningstidspunktet.
Sprogkundskaber Praktikanten skal dokumentere, at vedkommende har bestået en autoriseret sprogtest. Ingen krav til praktikanten.
Placering af praktikken Praktikken skal supplere en uddannelse, som praktikanten har påbegyndt i hjemlandet. Praktikken skal supplere en uddannelse, som praktikanten har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet.
Praktikopholdets længde Praktikopholdet kan have en længde på op til 12 måneder. Praktikopholdet kan have en længde på op til 18 måneder.

Følgende regler er uændrede:

  • Virksomheden skal have en praktikpladsgodkendelse, som er gyldig 3 mdr. udover ansættelsesforholdet.
  • Praktikantens løn skal følge reglerne, der er aftalt i jordbrugsoverenskomsten.

Forlængelse af praktik

Hvis du og din praktikant ønsker at forlænge praktikaftalen med op til 6 måneder, skal der indsendes en ansøgning om forlængelse samt betales et gebyr til SIRI.
Ansøgningen kan tidligst indsendes 3 måneder før og senest dagen før, at den nuværende tilladelse udløber.

Hvornår gælder hvilke regler?

Ansøgninger for praktikanter, der tiltræder inden 1. juni 2019 bliver behandlet efter de nugældende regler. Ansøgninger, hvor praktikanten først tiltræder 1. juni 2019 eller senere, behandles efter de nye regler.

Kontakt os gerne, hvis dette giver anledning til spørgsmål, eller vi skal hjælpe dig med ansøgningsprocessen.

Du kan også læse mere på Ny i Danmark her:
https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2019/05/New-rules-for-interns

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve