Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Lederkursus for driftsledere

Lederkursus for driftsledere

Med opstart januar 2016 udbyder Centrovice et lederkursus for driftsledere og mellemledere med fokus på ledelse i praksis. Kurset forløber over 5 kursusdage og henvender sig til driftsledere og mellemledere med personaleansvar.

Det får du med hjem
På kurset bliver du bevidst om din egen rolle som leder. Du får konkrete værktøjer til, hvordan du gennem en målrettet ledelse af de medarbejdere, du har ansvar for i dagligdagen, opnår bedre produktionsresultater.

Kursusprogram 

Modul

Emne

Modul 1 + 2

Internat og

ryste-sammen-tur

Dig som person og leder:

 • Personprofilanalyse – hvem er jeg?
 • Personlig udvikling
 • Min motivation i dagligdagen
 • Min rolle som leder – hvad kræves der af mig?
 • Hvordan oplever jeg mig selv i rollen som leder?
 • Hvordan udfylder jeg rollen optimalt?

Modul 3

 

Medarbejderudvikling og fastholdelse af medarbejdere:

 • Hvorfor er udvikling og fastholdelse vigtigt?
 • Forventningsafstemning, både til egen leder og til medarbejdere
 • Opfølgning på medarbejdere, herunder samtaler m.v.
 • Motivation af den enkelte og teamet
 • Teamledelse og teamroller

Modul 4

 

Hvordan sikrer jeg effektivitet og udvikling på arbejdspladsen?

 • Kortlægning af behov og organisering af opgaver
 • Introduktion til jobbet og planlægning af dette
 • Løbende opfølgning i indkøringsperioden
 • Lean/tavlemøder – hvordan tager jeg styringen?

Modul 5

 

Kommunikation

 • Hvad er kommunikation – sprog, krop og tone
 • Medarbejdersamtaler
 • Feedback/den konstruktive kritik
 • Den vanskelige samtale
 • Konflikthåndtering

Pris: 9.000 kr.

Hvor og hvornår: Internatopholdet afholdes i passende omgivelser på Fyn (nærmere oplyses senere). De øvrige moduler (enkeltdage) foregår hos Centrovice i Vissenbjerg.                   Endelige datoer fastsættes, når min. 12 deltagere har tilmeldt sig.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve