Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  HR-Nyt - august 2018

HR-Nyt – august 2018

Er dine medarbejdere registreret med korrekt uddannelse i Praktikplads-AUB?

Det er vigtigt, at du tjekker om dine medarbejderes uddannelse er registreret korrekt i Praktikplads-AUB, så du ikke kommer til at betale et forkert beløb.

Du kan se en oversigt over dine medarbejderes uddannelse på virk.dk. Søg på praktikplads aub og vælg selvbetjening. Når du har logget ind, kan du se, hvilke medarbejdere der har en erhvervsuddannelse.

Hvis du har udlændinge ansat, er de som udgangspunkt registreret som erhvervsuddannede, selvom de måske ikke har fået en erhvervsuddannelse i deres hjemland.

I slutningen af august sender AUB brev ud til alle medarbejdere med de uddannelsesoplysninger, som AUB har registreret. Det er herefter muligt at indsende dokumentation til AUB om, at man har en højere uddannelse end registreret, eller besked hvis man slet ikke har nogen uddannelse.

Det er vigtigt, at du får medarbejderne til at indsende oplysninger til AUB, da det kun er medarbejdere med en erhvervsuddannelse, der indgår i beregningen af din betaling til Praktikplads-AUB. Dine medarbejdere kan give dig en fuldmagt til, at du må indberette oplysningerne på deres vegne.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

 

Lovpligtig forsikringsordning for praktikanter fra 3. lande

– Vær særligt opmærksom på CPR-nummer og første indbetaling

Fra 1. juni 2018 skal arbejdsgivere betale forsikringspræmie til Pension Danmark for alle praktikanter fra 3. lande, dvs. fra lande som ikke er medlem af EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge). Der skal ikke betales for praktikanter fra EU-lande. Præmien udgør typisk 29,- kr. pr. måned pr. praktikant og indberettes sammen med lønnen.

Pension Danmark oplyser, at forsikringen omfatter et engangsbeløb på 100.000 ved dødsfald, engangsbeløb ved kritisk sygdom på 100.000 kr., supplerende førtidspension kr. 33.000,-/år, samt en sundhedsordning med adgang til hurtig diagnose og behandling ved sygdom.

CPR-nummer er forudsætning for indberetning og dækning

Indberetning af medarbejderens forsikring til Pension Danmark forudsætter, at medarbejderen har et dansk CPR-nummer. Her kan dog opstå en udfordring, idet oprettelsen af CPR-nummer hos SKAT kan tage 2-3 måneder, og Pension Danmark først får kendskab til medarbejderen via første efterfølgende lønindberetning.

Det betyder, at medarbejderen risikerer ikke at være forsikret i denne periode. Hvis medarbejderen kommer ud for en forsikringsdækket hændelse, inden der er indberettet forsikring for medarbejderen, vil Pension Danmark vurdere den konkrete situation.

Hvis en manglende indberetning skyldes manglende CPR-nummer, kan det være afgørende, at man som arbejdsgiver kan dokumentere, at man har gjort, hvad man kunne for at fremskaffe det. Med andre ord at det manglende CPR-nummer skyldes andre faktorer, f.eks. lang behandlingstid hos SKAT.

Indbetaling straks efter CPR-nummeret er modtaget

Manglende indbetaling af forsikringspræmie kan ikke henføres til manglende skattekort, og dermed manglende lønudbetaling, og man skal derfor som arbejdsgiver sørge for at få gang i betalingen af præmien, så snart man har modtaget et CPR-nummer til medarbejderen.

Hvis Centrovice hjælper dig med lønadministrationen, er det derfor også vigtigt, at du straks oplyser CPR-nummeret, når du har modtaget det. Herefter vil vi med det samme sætte indbetalingen til forsikringsordningen i gang.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til den lovpligtige forsikringsordning for praktikanter fra 3. lande eller ovenstående problematik, er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve