Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Har du styr på reglerne for udenlandsk arbejdskraft?

Har du styr på reglerne for udenlandsk arbejdskraft?

Når du som arbejdsgiver ansætter udenlandsk arbejdskraft, er det vigtigt, at du har styr på lovgivningen. Der er nemlig store sanktioner forbundet med manglende overholdelse af reglerne. Nedenfor får du et hurtigt overblik over lovgivningen.

EU-borgere skal have et opholdsdokument

Statsborgere i EU-lande kan bo, arbejde og studere i Danmark efter reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed. De behøver altså ikke visum, opholds- eller arbejdstilladelse.

Til gengæld skal EU-borgere, der ønsker at opholde sig i Danmark i mere end 3 måneder, have et EU-opholdsdokument fra Statsforvaltningen. Søger man arbejde, kan man opholde sig i landet i op til 6 måneder uden opholdsdokument. Men forventes opholdet at vare mere end tre måneder, skal man, inden de tre måneder er gået, ansøge om et opholdsdokument.

Efter fem års uafbrudt lovligt ophold i Danmark kan man som EU-borger søge om et bevis for ret til permanent ophold.

Opholds- og arbejdstilladelse til tredjestatsborgere

Tredjelandstatsborgere, dvs. statsborgere i lande uden for Norden/EU/EØS, skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i Danmark. På www.nyidanmark.dk kan du læse mere om de særlige vilkår, der gælder for tredjelandsstatsborgere.

For at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark skal tredjelandsstatsborgere kunne fremvise en ansættelseskontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn- og ansættelsesvilkår fremgår, og hvor disse i øvrigt er sædvanlige efter danske forhold.

I landbruget gives opholds- og arbejdstilladelse, hvis beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det.

Få hjælp hos International Citizen Service

Som noget nyt kan udenlandsk arbejdskraft få hjælp til ansøgning om EU-opholdsdokument eller opholds-og arbejdstilladelse, dansk kørekort, CPR-nummer og meget mere ved at henvende sig til International Citizen Services kontor på Dannebrogsgade 3 i Odense. Læs mere om denne service på www.icitizen.dk

Medarbejderen skal medbringe pas eller ID-kort samt ansættelseskontrakt eller arbejdsgivererklæring og evt. vielsesattest.

Løn- og ansættelsesvilkår for udenlandsk arbejdskraft

Er du som arbejdsgiver omfattet af en overenskomst, skal den naturligvis følges. Det gælder, uanset om dine medarbejdere er EU-statsborgere eller ej.

Ansætter du en medarbejder fra et EU-land, og er du ikke omfattet af en overenskomst, kan lønnen reelt frit aftales mellem landmand og landbrugsmedhjælper. Dog skal du være opmærksom på, at du kan komme i fagforeningens søgelys, hvis aflønningen er meget lav og væsentligt fraviger overenskomstens lønsatser.

Er medarbejderen tredjelandsstatsborger, og er du ikke omfattet af en overenskomst, skal løn- og ansættelsesvilkår være sædvanlige efter danske forhold. Praksis fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår på mange væsentlige områder følger Jordbrugsoverenskomsten mellem GLS-A og 3F.

Særlige vilkår for praktikanter

Uanset om de er EU-borgere eller tredjelandsstatsborgere, gælder der særlige løn- og ansættelsesvilkår for udenlandske landbrugspraktikanter. Og som arbejdsgiver er det dit ansvar, at de bliver overholdt.

Har din medarbejder opholds- og arbejdstilladelse?

Udlændinge, der arbejder uden den fornødne tilladelse, kan straffes med bøde, og i grove tilfælde med fængsel og udvisning.

Men også arbejdsgivere, der beskæftiger udlændinge uden tilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan straffes. Udgangspunktet er en bøde på 10.000 kr. pr. påbegyndt måned, som overtrædelsen varer. Ved skærpende omstændigheder straffes forseelsen med bøden på 20.000 kr. pr. måned og i meget grove tilfælde med fængselsstraf. Der er set bødekrav til landmænd på op til 1,5 mio. kr.

Du bør i særdeleshed være opmærksom på, at udenlandske medarbejdere ikke må påbegynde arbejdet før den dato, der står i opholds- og arbejdstilladelsen. Der må desuden ikke skiftes arbejdsplads uden forudgående ansøgning om arbejdstilladelse.

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Centrovices løn- og HR-rådgivere kender lovgivningen og kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedrørende udenlandsk arbejdskraft. Kontakt os, hvis du har behov for rådgivning om opholds- og arbejdstilladelse.

 • Læs mere

  landbrugsinfo.dk

  Reglerne for udenlandsk arbejdskraft i landbruget

   

  icitizen.dk

  International Citizen Service

   

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve