Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Få refusion for udgifter til skolehjem

Få refusion for udgifter til skolehjem

Har du elever, som bor på kostafdeling, mens de er på skole? Så har du nu ret til refusion.

Fra den 1. januar 2015 bliver der nemlig ydet refusion til arbejdsgivere, der har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold i en erhvervsuddannelse. Retten til refusion gælder kun for kostophold, der er begyndt tidligst den 1. januar 2015, og refusionen udbetales automatisk af Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag (AUB) på baggrund af skolernes oplysning om elevernes kostophold.

Derudover er de gældende regler for optagelse af elever på skolernes kostafdelinger uændrede.

Retten til refusion gælder for kostophold, hvor:

  • Transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste erhvervsskole er mindst fem kvarter
  • Det er aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, at eleven skal optages på en anden skole end den nærmeste skole
  • Virksomheden betaler for skolehjem, kan AUB refundere udgifterne
  • Virksomheden kan alene få refunderet selve udgiften til kost og logi, som eleven skal betale til kostafdelingen
  • Virksomheden kan maksimalt få refunderet den faktiske udgift, der er afholdt for eleven

Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag er ved at udvikle en IT-løsning, der kan udbetale refusionen automatisk til virksomhedernes Nem Konto. IT-løsningen forventes klar efter sommerferien, og arbejdsgivere, der har penge til gode, vil automatisk få udbetalt refusionen for elever der har været på kostophold i første halvår 2015 med tilbagevirkende kraft, når IT-løsningen er i drift.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve