Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Bøder til arbejdsgivere for manglende e-indkomst-indberetning

Bøder til arbejdsgivere for manglende e-indkomst-indberetning

Det er arbejdsgivernes ansvar at indberette oplysninger til SKAT omkring blandt andet medarbejdernes løn, arbejdssteder, skattefrie godtgørelser og personalegoder. Arbejdsgiveren vil modtage en bøde, hvis der ikke bliver indberettet korrekt.

Arbejdsgiverens indberetningspligt omfatter alle tilfælde, hvor beskatning kan komme på tale, hvilket stiller krav til arbejdsgiverens viden om, hvornår dette er tilfældet.

Reglerne omkring indberetning til e-indkomstregistret er skærpet i 2012. Bødeniveauet er mellem 5.000 og 80.000 kr. og afhænger af antallet af ansatte. Der er på nuværende tidspunkt afsluttet 9 prøvesager ved domstolene. I 8 ud af 9 sager har arbejdsgiveren modtaget en bøde. Arbejdsgiverne modtog en bøde, fordi de havde indberettet urigtige oplysninger, eller fordi der manglede oplysninger omkring indberetning af løn til ansatte samt manglende indberetning af antal arbejdstimer. I alle de berørte virksomheder var der tale om gentagelsestilfælde. SKAT giver normalt ikke bøder i førstegangstilfælde.

Det kan blive dyrt og tidskrævende for dig som arbejdsgiver, hvis der ikke bliver indberettet korrekt til e-indkomst. Kontakt Løn og HR i Centrovice, og lad os sammen finde en løsning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve