Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Løn og HR  →  Aktuelt  →  Afskedigelse af særligt beskyttede medarbejdere

Afskedigelse af særligt beskyttede medarbejdere

Når man har medarbejdere ansat, vil man næsten uundgåeligt også komme i den situation, at man er nødt til at afskedige medarbejdere af den ene eller den anden årsag.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på hvilke love og regler, der beskytter særlige medarbejdergrupper ud fra en ligestillngs- og diskriminationsvinkel.

Særlige beskyttede medarbejdergrupper

Love, der især beskytter gravide, handicappede, elever, ældre, udlændinge eller folk med en anden religiøs overbevisning, gør det svært men ikke umuligt at afskedige sådanne medarbejdere. Der kan jo være andre årsager til, at virksomheden ønsker at afskedige netop disse personer.

Beskyttelseslovene medfører dog ofte omvendt bevisbyrde for arbejdsgiveren, som skal bevise nødvendigheden i at afskedige netop denne ”beskyttede” medarbejder. Bevisbyrden kan være svær at løfte, men retspraksis har mange eksempler på, at det er lykkedes at løfte denne bevisbyrde.

Driftsmæssige hensyn

Et af de hensyn, domstolene særligt anerkender i forbindelse med afskedigelse af beskyttede medarbejdere, er de såkaldte driftsmæssige hensyn. Det betyder eksempelvis, at virksomheden på baggrund af sin økonomiske situation eller ordrenedgang i den afdeling af virksomheden, hvor vedkommende er ansat, må se sig nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Det opfattes som acceptable grunde til at afskedige beskyttede medarbejdere. Virksomheden skal dog stadig bevise, at netop den beskyttede medarbejder bedst kan undværes frem for andre i virksomheden.

Erstatning til medarbejderen

Hvis virksomheden ikke kan løfte bevisbyrden, vil medarbejderen oftest få tilkendt en erstatning på 6 måneders løn. I enkelte tilfælde har domstolene endda tilkendt den afskedigede en erstatning på op til 1 års løn. Erstatningen fastlægges på baggrund af lønmodtagerens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder.

Det kan altså være forbundet med store omkostninger for en virksomhed at afskedige beskyttede medarbejdere.

Så hvis du overvejer at afskedige en medarbejder fra en af de medarbejdergrupper, som er særligt beskyttet af lovgivningen, er du velkommen til at ringe til HR- og lønservice inden, så vi kan rådgive dig i forhold til loven.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve