Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Erfa-grupper

KvægNøgle-erfagrupper

I lighed med tidligere år opstartes der erfa-grupper for Kvægnøglebesætninger. Ønsker du at deltage i en erfa-gruppe, er du velkommen til at kontakte Kvægafdelingen.

Erfa-grupperne består af 5-6 mælkeproducenter. En erfa-gruppe kører et år, hvor alle deltagere besøges. Deltagerne kommer med input til den bedrift, der besøges, og der fokuseres både på, hvad der kan gøres bedre/anderledes på bedriften, og på hvad de øvrige deltagere kan lære af den bedrift der besøges.

Besøgene afholdes om formiddagen og en kvægkonsulent fra Centrovice deltager i besøgene som tovholder.

 

Erfa-gruppe med fokus på holdbarhed hos køer

Øg din indtjening med op til 1.500 kr. pr. årsko!

Erfa-gruppen henvender sig til kvægbrugere med stor interesse for at øge køernes holdbarhed og LivsProduktion.

Formålet med erfa-gruppen er at sætte fokus på holdbarheden hos køer og dermed øge indtjeningen. Der er mange penge at hente i at få køerne til at holde bare en halv laktation længere.

Udover fordelen med en større andel ældre køer i besætningen, som har potentiale til en højere ydelse, giver holdbare køer også perspektiver i forhold til behovet af opdræt, konvertering af DE (dyreenheder) og meget mere.

I gruppen stiller vi skarpt på de områder, der giver holdbare køer. Hvad er de primære udsætterårsager i din besætning? Hvad skyldes disse? Og hvad skal der til af justeringer/ændringer i stalden for at øge holdbarheden i din besætning? Blandt afgangsårsagerne vil vi bl.a. komme ind på reproduktion, klovlidelser, mælkeydelse, staldindretning, kvieopdræt mm.

Udbytte

En øget holdbarhed på bedriften giver mulighed for at øge mælkeydelsen og indtjeningen pr. ko. Således kan der opnås mellem 1.000 – 1.500 kr i merindtjening pr. årsko ved at sænke udskiftningsprocenten fra 40 % til 25 %.

Hvordan skal forløbet foregå?

Forløbet kører i et år og gruppen besøger på skift de enkelte deltagere.

Det forventes, at deltagerne bidrager aktivt med henblik på udveksling af erfaringer og løsningsforslag til optimering.

Tilmelding

Gruppen består af maks. 10 deltagere og sættes i gang, når min. 5 deltagere har tilmeldt sig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve