Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Få del i 195 mio. kr. til etablering og renovering med Miljøteknologiordningen

Få del i 195 mio. kr. til etablering og renovering med Miljøteknologiordningen

Miljøtilskudsordning målrettet svin og kvæg for 2014

Efterårets ansøgningsrunde til miljøtilskudsordningen skydes i gang mandag den 11. august 2014, men ønsker du at søge tilskud, bør du gå i gang med at udarbejde din ansøgning allerede nu. Du skal nemlig indhente tilbud forud for udarbejdelsen af din ansøgning.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Under Fødevareministeriets Miljøteknologiordning kan du søge tilskud til projekter, der handler om investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter. Formålet er at reducere den primære jordbrugsproduktions miljø- og klimabelastning. Vejledningen for efterårets ansøgningsrunde er endnu ikke offentliggjort, men det forventes, at der kan søges tilskud til både nyetablering og renovering af eksisterende anlæg, idet der er afsat 145 mio. kr. til etablering af miljøvenlige produktionsanlæg til dyrehold med henblik på reduceret lugt, emission, vandforbrug eller næringsstoffer. Der er desuden afsat 50 mio. kr. til etablering af løsdrift i farestalde, og i efterårsrunden er de afsatte midler prioriteret kvæg- og svinesektoren.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Tilskuddet udgør som udgangspunkt 40 % af de tilskudsberettigede udgifter. De samlede tilskudsberettigede udgifter kan maksimalt udgøre 5 mio. kr. For etablering af miljøvenlige produktionsanlæg til dyrehold kan tilskuddet dog udgøre op til 12,5 mio.

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgningsperioden løber fra 11. august til 12. september 2014. og sagsbehandlingstiden anslås til 3 måneder. Kontakt din kvæg- eller svinebrugskonsulent allerede nu, hvis du har behov for rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af din ansøgning.

Læs mere om Miljøteknologiordningen

Du kan læse mere om miljøteknologiordningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder ansøgningsskemaet.

Kontakt din kvæg- eller svinebrugskonsulent, hvis du er i tvivl

Kontakt din kvæg- eller svinebrugskonsulent, hvis du har spørgsmål vedrørende miljøteknologiordningen eller behov for rådgivning i forbindelse med din ansøgning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve