Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Vi søger udenlandske medarbejdere på kvægbedrifter til ny erfa-gruppe

Vi søger udenlandske medarbejdere på kvægbedrifter til ny erfa-gruppe

Har du udenlandske medarbejdere på din kvægbedrift? Så opstarter vi i marts måned en erfa-gruppe, hvor din(e) udenlandske medarbejder(e) sammen med andre udenlandske medarbejdere med ansvar på kvægbedrifter sammen kan skabe et forum med mulighed for erfaringsudveksling på et højt fagligt niveau. De bliver samtidig opdateret med den nyeste viden inden for malkekvægsbesætning og får en økonomisk bevidsthed, der relaterer til det daglige arbejde i stalden. Deltagelsen i gruppen skal være med til at give nye input og øge motivationen, hvilket kan bidrage til at forbedre produktionsresultaterne i besætningen.

Målgruppe

Fastansatte, udenlandske medarbejdere med ansættelse i malkekvægsbesætninger. Det er et krav, at deltagerne kan kommunikere på engelsk.

Antal møder og varighed

Det forventes, at der afholdes 5 møder pr. år af ca. 4,5 timers varighed med opstart i marts 2018. Møderne bliver afholdt mellem kl. 10.00 og 14.30 og inkluderer frokost samt kaffe og kage.

Indhold

Deltagerne er selv med til at bestemme mødernes faglige indhold. Typisk kan møderne indeholde nogle af følgende elementer:

  • Erfaringsudveksling (ved alle møder)
  • Besætningsbesøg
  • Præsentation af besætning via billeder/video
  • Fagligt emne ved konsulent, dyrlæge eller anden ekstern ekspert
  • Hjemmeopgaver og opfølgning på disse
  • Faglig ajourføring

Tovholder

Kvægkonsulent Louise Kornfelt fra Centrovice er den primære tovholder i gruppen. Hun vil sikre et højt fagligt niveau og opmuntre gruppens medlemmer til aktiv deltagelse.

Pris

Prisen inkl. forplejning er 5.000 kr. Møderne bliver afholdt i AMU-regi med mulighed for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste samt evt. kørsel.

Tilmelding

Tilmelding af din medarbejder skal ske til Louise Foged Kornfelt på tlf. 2156 9814, som også gerne fortæller mere om gruppens formål og det praktiske i forbindelse med gruppen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve