Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Tørstofindhold i grønmajs 2017 - Uge 39

Tørstofindhold i grønmajs 2017 – Uge 39

I nedenstående tabel ses analyseresultater for majshelsæd udtaget den 4., 11., 18. og 25. september.

Uge 39 - sjælland

Uge 39 - fyn

Uge 39 - Bornholm

Tabellen er identisk med den, som er offentliggjort på Landbrugsinfo, for at få flest mulige resultater med. Det er ikke alle sorter, der er udtaget prøve af d. 25. september. Tørstofindholdet er typisk steget godt 2 – 4%, og stivelsesprocenten er også kraftigt stigende i takt med, at sukkerindholdet omlejres til stivelse. God udviklet majs skal helst have mindst lige så høj stivelsesindhold i % som tørstofindhold. Tørstofprocenten stiger typisk ca. 2% om ugen på nuværende tidspunkt. Der er næppe majsmarker, som mangler vand. Med de nuværende temperaturforhold kan der stadig påregnes en netto tørstofproduktion i majsmarkerne. For at undgå for stor risiko for alkoholdannelse i majsensilagen, bør majsen så vidt muligt ikke høstes, før tørstofindholdet er mindst 32%.

Udover de majsprøver, der er udtaget i projektet med Seges, er der de sidste dage indsendt prøver fra andre marker. Her har vi set tørstofprocenter varierende fra 22,7% til knap 30%, så der er en del forskel på markerne. Når I vurderer majsen, er det vigtigt at gå et godt stykke ind i markerne og tjekke udviklingen flere steder. Nogle marker ser visne ud, når man kigger ud over dem fra et højere liggende punkt. Det kan skyldes meget blæsevejr, som har forårsaget vindslid på de øverste blade, der så er blevet blege. Den resterende plante kan se meget grøn ud.

Følgende vurderingsmetoder kan bruges, når man står i marken:

Klemmemetoden

Tørstofprocenten er cirka 31-33 procent i hele planten, når man med vanskelighed kan klemme en dråbe ud af de midterste kerner i kolben – lidt lavere i meget grønne planter og lidt højere i mere visne planter.

Kernevurdering

Tørstofprocenten er cirka 31-33 procent i hele planten, når den inderste tredjedel af kernen er hvid med en mælket til grynet konsistens, den mellemste tredjedel af kernen er gul med en melet og dejagtig konsistens, og den yderste tredjedel af kernen er skinnende gul med en glasagtig konsistens – lidt lavere i meget grønne planter og lidt højere i mere visne planter. Efterhånden som kernerne modner, bevæger den gule front sig ind mod. Kernens tilhæftningssted, og tørstofprocenten stiger.

KvægrådgivningDanmark

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve