Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Spar på halmen

Spar på halmen

Det tørre vejr i indeværende vækstsæson bevirker, at der er udsigt til en kraftig reduceret halmhøst i år. Vi må derfor appellere til, at intet halm snittes på marken i år, men bjærges til gavn for husdyrproducenterne. For de fleste kvægbrugere kan der være grund til at gøre op med de hidtidige vaner for brug af halm både til strøelse og i fodringen frem til næste års høst.

Halm til strøelse kan i en vis udstrækning erstattes med andre tørre strømidler i staldene – især i sengestaldene. I dybstrøelsessystemer, hvor man normalt ikke har dyrene på græs, kan man, såfremt der ligger en græsmark i rimelig afstand fra stalden, spare halm ved lukke dem på græs i kortere eller længere perioder og afskære adgangen til dybstrøelse, når vejrliget tillader det.
Hvis det er muligt at etablere en græsmark tæt på stalden i juli/august, bør dette indgå i strategien for at spare halm.
Det er også muligt at supplere strøhalmen med soltørret kridt, der kan købes til fornuftige priser. Det tørre kridt er med til at binde noget vand og sparer derved halm.

Fodringsmæssigt bruges halm normalt til at regulere struktur og fylde i malkekøernes ration, hvis der ikke er tilstrækkeligt med ensilage til dette. Her bør man ikke gå på kompromis med de nødvendige mængder, da det påvirker energiudnyttelse og sundhed.
I kviefodringen bruges områdevis traditionelt meget halm. Kvierne skal have energi nok, men behøver ikke at få opfyldt max. fylde, når det koster kassen. Når kvier fodres med en koncentreret ration, er det vigtigt, at aldersspredningen i grupperne i løsdrift ikke er for stor, og der bør så vidt muligt være en ædeplads pr. kvie, så de mindste ikke bliver tabere.

Halmforbruget kan mange steder reduceres i forhold til normalt, hvis opstaldning og fodring gribes anderledes an frem til næste høst. Prøv at vende mulighederne med dine rådgivere.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve