Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Søg støtte til reduktion af mælkeproduktion

Søg støtte til reduktion af mælkeproduktion

NaturErhvervstyrelsen forventer, at Kommissionen åbner for ansøgning om reduktionsstøtte til mælkeproducenter søndag den 11. september.

Der er afsat 150 mio. euro til reduktionsstøtte til mælkeproducenter i EU’s krisepakke på mejeriområdet på i alt 500 mio. euro. Formålet med ordningen er at begrænse produktionen af mælk med op til 1,078 mio. tons ved at betale ca. 1 kr. pr. kg mælk til de mælkeproducenter, der reducerer deres produktion.

Ordningen omfatter fire ansøgningsrunder, men hvis det afsatte beløb til ordningen i hele EU bliver udnyttet fuldt ud i 1. ansøgningsrunde, vil der ikke blive flere ansøgningsrunder.

Forordningen forventes offentliggjort i EU-tidende lørdag den 10. september 2016 med ikrafttrædelse søndag.

For at kunne få støtte under ordningen til reduktion af mælkeproduktionen – i første omgang støtte for reduktion af mælkeproduktionen i perioden oktober – december 2016 sammenlignet med samme periode året før – skal der indsendes en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen.

Ansøgninger om støtte skal indsendes mellem 12. og 21. september 2016 kl. 12.00. Kontakt kvægkonsulent Laurits Rasmussen, hvis du har spørgsmål vedr. tilskudsordningen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve