Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Husk ansøgningsfristen d. 7. september hvis du vil betale superafgiften i 3 rater

Husk ansøgningsfristen d. 7. september hvis du vil betale superafgiften i 3 rater

Du har nu mulighed for at søge om betaling af superafgiften for kvoteåret 2014/15 i 3 rater over 3 år (2015, 2016 og 2017). Ansøgningsskemaet skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 7. september 2015.

Du kan finde information om den ratevise betaling på Mælkeudvalgets hjemmeside.

Og ansøgningsskemaet finder du her.

Ganske få producenter, 5-10, vil ifølge NaturErhvervstyrelsens beregninger ikke kunne gøre brug af ordningen, da den vil indebære en overskridelse af beløbsgrænsen for de minimis-støtte for disse producenter.

Da det er et meget lille antal, bør alle mælkeproducenter, som ønsker ratevis betaling, søge. Så kan det overlades til Mælkeudvalget at afgøre, om de minimis-beløbsgrænsen er overskredet.

Nedenfor er der redegjort nærmere for ordningen.

Baggrund

De danske mælkeproducenter skal senest den 30. september 2015 betale samlet set ca. 190 mio. kr. i såkaldt superafgift for overskridelse af mælkekvoterne for 2014/2015. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/517 art. 1, stk. 1, er der givet medlemsstaterne mulighed for at lade producenterne afdrage afgiften over 3 år ved betaling af 3 rater på hver 1/3 i 2015, 2016 og 2017.

Danmark har valgt at udnytte denne mulighed ved bekendtgørelse nr. 919 af 22. juli 2015 om ændring af bekendtgørelse om mælkekvoter,

De tre afdrag/rater skal ifølge bekendtgørelsen betales senest den 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Afdragsordningen er rentefri og indebærer derfor et element af statsstøtte til producenterne.

Statsstøtte kræver som udgangspunkt anmeldelse til og godkendelse af Kommissionen for at være lovlig, jf. EU traktatens art 108, stk. 3. Formålet er bl.a. at undgå, at konkurrencen fordrejes ved begunstigelse af virksomheder i visse lande.

Støtte i mindre omfang er dog lovlig uden Kommissionens godkendelse efter de minimis-reglen. Reglen bygger på en forudsætning om, at støttebeløb under en vis størrelse ikke kan forventes at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne mærkbart og derfor heller ikke fordrejer konkurrencen.

For virksomheder inden for primærproduktion af landbrugsprodukter (herunder mælkeproducenter) er reguleringen af de minimis-støtte fastsat i Kommissionens forordning 1408/2013.

Den samlede de minimis-støtte til en virksomhed inden for primærproduktion af landbrugsprodukter må ikke overstige 15.000 EUR (111.914 kr.) over en periode på 3 regnskabsår, jr. forordningens art. 3, stk. 2.

Det betyder, at mælkeproducenter kun kan gøre brug af afdragsordningen, i det omfang de har modtaget mindre end 15.000 EUR (111.914 kr.) i samlet de minimis-støtte de seneste 3 regnskabsår.

Det er Mælkeudvalget, som administrerer ordningen i Danmark. Hvis mælkeproducenten ønsker ratevis betaling, skal han / hun / konsulenten derfor ansøge Mælkeudvalget ved at følge anvisningerne på udvalgets hjemmeside.

Mælkeudvalget afgør ud fra oplysningerne i ansøgningsskemaet, om mælkeproducenten holder sig inden for beløbsgrænsen og dermed om han / hun kan modtage støtte.

NaturErhvervstyrelsens beregninger viser, at ganske få producenter, 5-10, ikke vil kunne gøre brug af ordningen, da den vil indebære en overskridelse af beløbsgrænsen for de minimis-støtte for disse producenter.

Mere information?

Vil du vide mere om den nye mulighed for ratebetaling, kan du finde mere information på www.landbrugsinfo.dk. Derudover er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte din rådgiver hos Centrovice.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve