Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Støtteordninger under LandDistriktsProgrammet 2015

Støtteordninger under LandDistriktsProgrammet 2015

NaturErhvervstyrelsen har, som det fremgår af nedenstående tabel, meddelt, hvilke ordninger, der bliver udbetalt støtte til i 2015, samt vejledende ansøgningsperioder.

Ordning Afsatte midler
(Mio. kr.)
Ansøgningsperiode
Farestalde 2015 50 5. marts – 5. maj
Miljøteknologi 2015 – Gartnere og fjerkræ 50 19. marts – 19. maj
Miljøteknologi 2015 – Modernisering – Kvæg 100 19. marts – 19. maj
Miljøteknologi 2015 – Pesticid og kvælstof 61,5 1. juni – 1. juli
Økologisk investeringsstøtte 40 x. august – x. september

Kvæg – nyskabelse

Under kvæg er der tale om en ny ordning med tilskud til renovering af eksisterende stalde samt tilbygninger og nye stalde. Investeringsordningen er lavet for at støtte op om indfasningen af kravene i ”Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg”.

 • Det forventes, at bekendtgørelsen kommer i ekstern høring i uge 8.
 • Nedenstående er Landbrug og Fødevarers forventninger til, hvad ordningen bl.a. kommer til at indeholde (konkret indhold kan først vides sikkert, når bekendtgørelsen er vedtaget og vejledningen er formidlet via NaturErhvervstyrelsen):
 • Ansøgningsperiode 19. marts til 19. maj 2015. L&F arbejder for en lignende ordning i 2016-2020.
 • Både mælkeproducenter og slagtekalveproducenter kan søge ordningen (=bedrifter med dyr, som er omfattet af Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg).
 • Ansøgningerne vil blive vurderet samlet når ansøgningsperioden er slut. Ansøgningstidspunktet har altså ikke betydning for chancen for at få tilskud.
 • Finansiering af byggeprojektet skal være på plads for at komme i betragtning, hvilket skal dokumenteres ved erklæring fra bank mv.
 • Miljøtilladelse (godkendelse eller anmeldelse), byggetilladelse mv. vil ikke være et krav på ansøgningstidspunktet, men projekter med alle myndighedstilladelser på plads vil blive prioriteret. Derfor handler det om at få indhentet de nødvendige myndighedstilladelser før ansøgningsfristen udløber den 19. maj 2015.
 • Der kræves en samlet investering på mindst 300.000 kroner for at komme i betragtning til ordningen.
 • Der ydes 20 procent i tilskud til investeringer i tilbygninger og nye stalde. Der ydes 40 procent i tilskud til renovering af eksisterende stalde.
 • For tilbygninger og nye stalde forventes det, at tilskuddet beregnes på grundlag af faste priser for de enkelte bygningsdele/staldelementer. De faste priser vil fremgå i bilag til bekendtgørelsen. Der gives kun tilskud til de bygningsdele/staldelementer, der er nævnt i bilaget.
 • For renovering forventes det, at tilskuddet fastsættes på baggrund af mindst to indhentede uafhængige tilbud.
 • NaturErhvervstyrelsen forventer at afholde et informationsarrangement om ordningen i løbet af marts 2015 i det midtjyske.
 • L&F vil informere bredt og massivt om ordningen, når den er faldet endeligt på plads.
 • Hvis I som kvægbrugere har planer om at lave om på staldene, bør I komme i gang med at få konkretiseret planerne, således at der er mulighed for at komme med i ansøgningsrunden.

Kontakt

Kontakt energirådgiver Søren Warberg eller kvægkonsulent Laurits Rasmussen for yderligere information.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve