Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Ny tilskudsrunde for miljøteknologi august 2014

Ny tilskudsrunde for miljøteknologi august 2014

I august åbner landdistriktsprogrammet for 3 store investeringspuljer med investeringsstøtte til landbruget.

Der er afsat 145 mio. kr. til Miljøteknologi (15 mio. til udbringning af gylle – f.eks. tank- og markforsuring, 93 mio. til staldteknologier til kvæg og 37 mio. til svin f.eks. – energieffektiv ventilation og fodring), 50 mio. kr. til løsgående søer i farestalde samt 40 mio. til økologi primært vedr. pakning og afsætning.

I år er der ikke længere krav om nyhedsværdi, så primo august offentliggør NaturErhverv en liste over de teknologier, der er støtteberettigede. Det forventes, at listen kommer til at indeholde de teknologier, der hidtil er søgt til, samt evt. nogle få nye.

Der gives ikke tilskud til bygninger.

Ansøgningsperioderne forventes at blive flg.:

  • Miljøteknologi: 11. august til 12. september
  • Løsgående søer: 18. august til 15. september
  • Økologi: 18. august til 15. september

Ved investeringsudgifter over 50.000 kr. skal der vedlægges 2 tilbud fra forskellige leverandører og CVR nr. skal fremgå af tilbuddet.

Ansøgninger, der godkendes, udløser 40% i tilskud.

Som noget nyt er der et krav om minimumsprioritering, så der f.eks. kun gives tilsagn til teknologier med omkostninger på under 100 kr./kg N

Kontakt

Kontakt Mads Munkegaard, Jan Brockstedt Olsen eller Laurits Rasmussen, hvis du vil have hjælp til at udarbejde ansøgninger.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve